Poniedziałek, 14 maja 2018
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru80
Czterdzieści sześć lat upłynęło od opublikowania w wydawnictwie Polskiej Akademii Nauk – Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (Wrocław–Warszawa–Kraków, 1971) „Encyklopedii wiedzy o książce” popularnie zwanej EWoKiem. Historia powstania tego tezaurusa liczącego ok. 6000 haseł szczegółowych i przeglądowych sięga jednak znacznie dalej, lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, do inicjatywy Jana Muszkowskiego i prac redakcyjnych Aleksandra Birkenmajera. Do pisania haseł i redagowania dzieła zaangażowano wówczas ponad czterysta osób, które miały ambicje objąć tematem wszystkie aspekty powstawania i funkcjonowania książki na przestrzeni dziejów. EWoK dobrze służył jako informatorium przez wiele lat, do czasu gdy zmiany technologii edytorsko- -poligraficznych, technik dystrybucji i udostępniania, a także fizycznej postaci książki nabrały zawrotnego tempa czasów współczesnych. Książka jest przedmiotem wspólnej troski księgarzy, wydawców i poligrafów, są więc oni żywotnie zainteresowani zmianami zachodzącymi w Galaktyce Gutenberga. Obecne wśród niemałej liczby profesjonalistów, teoretyków i praktyków niepokoje i kontrowersje związane z książką – nośnikiem wiedzy i kultury – nie wynikają z estetycznych i technicznych mankamentów współczesnej książki jako przedmiotu, ale ze zmian technologicznych w otaczającej nas przestrzeni informacyjnej, pojawienia się nowych form edukacji i zmiany przyzwyczajeń czytelniczych. Nic więc dziwnego, że twórców „Encyklopedii książki” motywowała chęć ukazania bibliologii i szeroko pojętej kultury książki nie tylko w odniesieniu do dziejów książki liczonych w tysiącach lat, ale też w korelacji z nowoczesnością i perspektywami rozwoju w przyszłości. Centrum tematyki „Encyklopedii” obejmującej wszystkie aspekty powstawania i funkcjonowania książki stanowi gruntowne przedstawienie problematyki, struktury, rozwoju i metodologii badań: bibliologii, bibliotekoznawstwa oraz informatologii. Opisano również piśmiennictwo, warsztat naukowy i informacyjny wymienionych dziedzin, a także instytucje naukowe, czasopisma specjalistyczne i związki z innymi dyscyplinami nauki. Kolejny obszar tematyczny to cywilizacyjna rola książki jako narzędzia komunikacji społecznej w kulturze, edukacji i ideologii. Do obszaru tego przylega rozległy krąg zagadnień związanych z estetyką książki, jej zdobnictwem, ilustratorstwem i projektowaniem typograficznym. Zespół zagadnień związanych z …
Wyświetlono 25% materiału - 294 słów. Całość materiału zawiera 1177 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się