Wtorek, 4 lipca 2006
Rozmowa z dr. Markiem Bukowskim
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru171
Jak należy rozumieć pojęcie „własny użytek osobisty” określony w art. 23? Zauważmy, że każda forma dozwolonego użytku zarówno publicznego, jak i osobistego jest swego rodzaju kompromisem między interesem społecznym polegającym na zapewnieniu dostępu do dóbr chronionych prawem autorskim a interesem podmiotów uprawnionych, które ponoszą negatywne skutki ograniczenia monopolu autorskiego. Bez wątpienia można zaobserwować, że zmiany prawne na gruncie prawa unijnego zmierzają w kierunku wzmocnienia sfery interesów podmiotów uprawnionych. Pierwszym powodem wprowadzenia tych zmian był rozwój technik kopiowania i utrwalania utworów, który wymusił wprowadzenie rozwiązań mających na celu zrekompensowanie uszczerbków wynikających z masowego korzystania, zwłaszcza na potrzeby użytku osobistego. Stąd też polska ustawa o prawie autorskim przewiduje w art. 20 i 20(1) opłaty z tytułu czystych nośników i urządzeń rejestrujących oraz z tytułu reprografii. Zupełnie nowe wyzwania niesie technologia cyfrowa oraz Internet, który stanowi jedno z głównych narzędzi umożliwiających lawinowe korzystanie z utworów. Odpowiedzią na te zjawiska mają być zabezpieczenia techniczne, których zadaniem jest ograniczenie dozwolonego użytku (np. poprzez ograniczenie liczby sporządzonych kopii) lub wręcz wyłączenie możliwości takiego kopiowania. Na gruncie polskiego prawa autorskiego granice dozwolonego użytku osobistego wyznacza art. 23 ust. 2, stanowiąc, że zakres własnego użytku obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, …
Wyświetlono 25% materiału - 200 słów. Całość materiału zawiera 801 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się