Poniedziałek, 28 października 2013
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Polski Związek Bibliotek
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru366
Prawie 100 lat tradycji Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest największą i najstarszą, działającą od ponad 90 lat, bibliotekarską organizacją pożytku publicznego. Zrzesza prawie 9000 bibliotekarzy reprezentujących wszystkie typy bibliotek, w tym najwięcej z bibliotek publicznych, ale także akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych. 96 lat temu, u progu odzyskania przez Polskę niepodległości, Komisja Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej powołała Związek Bibliotekarzy Polskich. Była to pierwsza organizacja zrzeszająca ludzi związanych z dziedziną bibliotekarstwa i biblioteką, którzy chcąc tworzyć i organizować młodą kulturę w wolnej Polsce, podejmowali działania na rzecz bibliotek i czytelni. Rozszerzali i propagowali wśród społeczeństwa czytelnictwo i tworzyli pracownie bibliograficzne, aby środowisko bibliotekarskie mogło skuteczniej wpływać na społeczność, dbając o rozwój kultury narodowej. W latach międzywojennych Związek koncentrował się na pracach dotyczących organizacji bibliotek i jednoczenia życia bibliotekarskiego w Polsce. Starał się rozwiązywać problemy związane z ustawodawstwem bibliotecznym, rejestracją druków, egzemplarzy obowiązkowych, opracowywaniem jednolitych przepisów katalogowania alfabetycznego, kształceniem bibliotekarzy oraz tworzeniem biblioteki narodowej. Prowadził też działalność naukową, wydawniczą (między innymi wydawał najstarsze czasopismo bibliotekarskie „Przegląd Biblioteczny”, powołane przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie i zapoczątkowane już w roku 1908; później wznowione w roku 1927), a także instruktażową – Poradnię Biblioteczną, która zajmowała się między innymi organizacją kursów, w szczególności dla pracowników bibliotek oświatowych, a także dla bibliotekarzy naukowych. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Związku Bibliotekarzy Polskich. Jedynie Rada Związku prowadziła bardzo ograniczoną działalność podziemną, starając się przede wszystkim o zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem i kradzieżą oraz opracowując projekty działalności bibliotek po zakończeniu wojny. W roku 1945 Związek wznowił swoją działalność, kładąc szczególny nacisk na organizację bibliotek, szkolenia pracowników, działalność wydawniczą, współpracę przy tworzeniu podstaw prawnych i finansowych ogólnokrajowej sieci bibliotek – wtedy właśnie opracowano Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (1946). W tym czasie zaczęły powstawać także pierwsze szkoły bibliotekarskie, które edukowały przyszłych bibliotekarzy na poziomie średnim i wyższym. W 1946 roku Związek Bibliotekarzy Polskich przekształcił się w Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, aby w 1953 roku przyjąć formę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. „…Żadne dzieło człowieka nie przeżyje książki” (autor nieznany) Obecnie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich kontynuuje działania podejmowane przez ówczesny Związek Bibliotekarzy Polskich: wydaje periodyki, poradniki i podręczniki dla pracowników bibliotek, rozwija sieci bibliotek, upowszechnia czytelnictwo, również wśród chorych i niepełnosprawnych, ale przede wszystkim skupia się na budowaniu tożsamości zawodu bibliotekarza, integracji środowiska oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku bibliotek, kształtowaniu polityki, praktyki bibliotecznej i informacyjnej w Polsce, wspomaga działania sprzyjające rozwojowi bibliotek, bibliotekoznawstwa, dyscyplin pokrewnych oraz zapewnia bibliotekarzom dostęp do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. Szczególnym polem działania Stowarzyszenia jest tworzenie i rozwijanie partnerstwa pomiędzy bibliotekami a dzisiejszym społeczeństwem, którego głównymi elementami są wiedza i informacja. Strukturę Stowarzyszenia tworzy przede wszystkim Krajowy Zjazd Delegatów, zwoływany co 4 lata, na którym uchwalany jest statut i dokonywany wybór przewodniczącego oraz członków Zarządu Głównego. Obecnym przewodniczącym SBP jest Barbara Stefańczyk, pracująca w Bibliotece Narodowej. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezydium. Ważną strukturę tworzy także Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w którego skład wchodzą członkowie władz Stowarzyszenia, członkowie honorowi oraz przewodniczący okręgów z całego kraju, których jest 16. Bezpośrednim organizatorem życia stowarzyszeniowego są koła SBP, których jest 303 i które funkcjonują najczęściej w większych bibliotekach, głównie publicznych, a w ostatnich kilku latach powołano także koła SBP w wielu bibliotekach naukowych. Jednym z elementów struktury organizacyjnej SBP są fachowe sekcje, komisje i zespoły, tworzone …
Wyświetlono 25% materiału - 546 słów. Całość materiału zawiera 2186 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
Dostęp czasowy
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
Dostęp terminowy
Płatność kartą płatniczą lub przelewem
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail.
Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeżeli jesteś już abonentem Rynku Książki