środa, 24 października 2012
Reprograficzne OZZ i pieniądze
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru339
W Polsce istnieją dwie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, które na mocy odpowiednich rozporządzeń Ministra Kultury z 2003 r. zostały legitymowane do pobierania (w proporcji 50% : 50%) opłat reprograficznych i późniejszego ich dzielenia pomiędzy uprawnionych wydawców i autorów. Takie sformalizowanie procesu poboru opłat i późniejszego ich podziału wynika z faktu, że autorzy i wydawcy samodzielnie nie byliby w stanie unieść organizacyjnego ciężaru kontrolowania dozwolonego przez prawo zwielokrotniania ich książek dla użytku osobistego osób trzecich. Zobowiązani do wnoszenia opłat Płatnikami są trzy grupy podmiotów: (1) punkty ksero, czyli właściciele urządzeń reprograficznych, którzy w ramach działalności gospodarczej świadczą usługi polegające na zwielokrotnianiu (kserowaniu i skanowaniu) utworów chronionych prawem autorskim (książek, skryptów, artykułów prasowych, map, albumów, nut itp.), (2) producenci i importerzy urządzeń reprograficznych oraz (3) producenci i importerzy papieru o formatach A4 i A3. Podstawą prawną zobowiązania jest art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. oraz odpowiednie rozporządzenia wykonawcze Ministra Kultury (i Dziedzictwa Narodowego) z lat 2003 i 2011 wraz z załącznikami. Załącznik numer 3 1 lipca 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 maja 2011 r., zmieniające rozporządzenie z 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów. Zmianie uległ załącznik numer 3, zawierający wykaz urządzeń oraz czystych nośników objętych opłatą, a także wysokość opłat. Obecnie na liście znajduje się 11 urządzeń multiplikujących oraz papier formatu A3 i A4; każdemu typowi urządzenia przypisano jedną stawkę określoną jako procent ceny sprzedaży – odstępując od wcześniejszej konieczności uwzględniania dodatkowo wydajności …
Wyświetlono 25% materiału - 291 słów. Całość materiału zawiera 1165 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się