Poniedziałek, 29 stycznia 2007
Zarządzenie wiedzą – cz. 3
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru187
Zarządzanie wiedzą jest zestawem działań mających na celu dostarczenie właściwym ludziom właściwej wiedzy we właściwym czasie. Choć ta definicja jest nieco przewrotna, świetnie ukazuje stopień złożoności jej przedmiotu. Sekwencję działań składających się na zarządzanie wiedzą otwiera analiza funkcjonowania wydawnictwa, ustalenie nadrzędnych celów oraz dokonywana na tej podstawie identyfikacja indywidualnych źródeł wiedzy edytora. Daje to podstawy do realizacji kolejnych etapów – organizacji odnalezionych zasobów, zgromadzenia ich w jednym miejscu i we względnie jednolitej formie. Efektem tych kroków powinny być kompletne bazy wiedzy, które muszą być przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ustawicznie aktualizowane oraz poszerzane o nowe pokłady. Wszystkie te wysiłki nie miałyby zaś uzasadnienia, gdyby nie – wieńczące proces – rozpowszechnianie zebranej wiedzy wewnątrz wydawnictwa oraz stosowanie jej w codziennej pracy przez końcowych użytkowników. Cały proces można by więc określić jako trzy „z” w odniesieniu do wiedzy: zlokalizuj, zorganizuj i zastosuj. W tej części cyklu skoncentrujemy się na lokalizacji… powiązań występujących w systemie zarządzania, możliwości poprawy funkcjonowania i związanych z tym szczegółowych celów, dostępnych źródeł wiedzy oraz potencjalnych problemów w rozpowszechnianiu informacji w ramach firmy. Zidentyfikuj wewnętrzne zależności System zarządzania w wydawnictwie stanowi skomplikowaną sieć wzajemnych powiązań między składowymi o zróżnicowanym charakterze. Efektywność całości zależy nie tylko od skuteczności pojedynczych ogniw, ale również od zachodzących między nimi interakcji. Zaczynając pracę nad tworzeniem modelu zarządzania wiedzą, trzeba więc dokładnie przeanalizować istniejącą strukturę i zbudować mapę wewnętrznego układu zależności. Procesy zarządzania wiedzą odwołują się do większości działań zarządczych podejmowanych przez każdego wydawcę. Przykłady można by mnożyć. Zarządzanie wiedzą wskazuje możliwości rozwoju wydawnictwa, czyli porusza się w ramach zarządzania strategicznego. Wiąże się z lepszym rozpoznaniem docelowego segmentu czytelników i poprawą kanałów sprzedaży, co powoduje, że dotyka działu dystrybucji oraz kształtuje współpracę z księgarzami i hurtownikami. Wyznacza nową wartość dla klienta, przez co określa działania marketingowe. Łączy się z zagadnieniami przychodów i zysków, tym samym również z finansami i księgowością. Porusza się w gąszczu danych i informacji, czyli obejmuje sferę IT. Największe zmiany dotykają jednak działu będącego sercem każdego wydawnictwa – redakcji. Jednym z zadań zarządzania wiedzą jest bowiem zwiększenie innowacyjności: doprowadzenie do stworzenia nowych produktów oraz poprawy efektywności przygotowywania oferty. Dotyczy zatem pracowników i zespołów, czyli nie może sprawnie działać bez zarządzania kluczowym w branży wydawniczej personelem redakcyjnym. Określ niezbędne modyfikacje Wprowadzenie dodatkowego elementu do systemu zarządczego zawsze powoduje konieczność zmiany wielu ze stosowanych dotychczas rozwiązań. Wyjście od oceny stanu obecnego edytora pozwoli podjąć racjonalne decyzje w sferze zarządzania wiedzą. Pomocne może być opracowanie profilu kompetencyjnego wydawnictwa, a także przeprowadzenie analizy SWOT. Oba narzędzia powinny być zastosowane w odniesieniu do wszystkich elementów zarządzania, w tym również wiedzy. Dopiero po rozpoznaniu obecnej sytuacji można pokusić się o próbę rozszerzenia systemu zarządzania o nowy wymiar. By to …
Wyświetlono 25% materiału - 441 słów. Całość materiału zawiera 1767 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort