Piątek, 26 czerwca 2015
Czy twoje logo jest aby na pewno twoje?
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru410
Czy prawo autorskie dotyka każdego przedsiębiorcy? Zdecydowanie tak. Wielokrotnie już naprawiałam dla przedsiębiorców problem nieprawidłowego nabycia praw autorskich do logotypu, strony internetowej, ulotek, wizytówek czy roll-upów. A ma je prawie każdy przedsiębiorca – niezależnie od tego czy prowadzi warsztat samochodowy, pralnię, cukiernię czy wydawnictwo. Co to są prawa autorskie? W polskim systemie prawnym prawa autorskie dzielimy na dwie, niezależne od siebie grupy uprawnień: autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. Te pierwsze chronią psychiczną więź twórcy z utworem, są nieograniczone w czasie (mimo wygaśnięcia autorskich praw majątkowych), nieprzenoszalne oraz niedziedziczne. Nakazują użytkownikom, by szanowali autorstwo utworu, oznaczali utwór imieniem i nazwiskiem twórcy (bądź – jeśli wyraził taką wolę – pseudonimem, bądź też rozpowszechniali bez żadnego oznaczenia, czyli anonimowo), nie naruszali integralności utworu, a także nie rozpowszechniali utworu po raz pierwszy bez wyraźnej zgody twórcy. Autorskie prawa majątkowe to wiązka trzech uprawniań: prawa do korzystania z utworu, rozporządzania prawami do niego oraz pobierania wynagrodzenia z tytułu jego eksploatacji. Uprawnienia te są ograniczone w czasie (gasną po upływie 70 lat liczonych co do zasady od śmierci twórcy, trafiając do domeny publicznej), są przenoszalne (mogą być przedmiotem obrotu), a także przechodzą na spadkobierców (są dziedziczne). Umowy prawa autorskiego Wyróżniamy dwa rodzaje umów prawa autorskiego: umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy o korzystanie z utworu (umowy licencyjne). Te pierwsze zaliczamy do umów rozporządzających, co oznacza, że mają one trwały skutek – zbywca (np. twórca) wyzbywa się autorskich praw majątkowych na rzecz nabywcy (np. przedsiębiorcy). W konsekwencji odstąpienie od takiej umowy bądź jej rozwiązanie jest bardzo trudne i może nastąpić tylko w …
Wyświetlono 25% materiału - 258 słów. Całość materiału zawiera 1035 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się