środa, 7 lipca 2021
W żyłach autora „Końca lata w zdziczałym ogrodzie” płynie swoisty koktajl krwi, prze­konuje Joanna Lichocka w książ­ce pod tytułem „Rymkiewicz. Genealogia” (Fundacja Evviva L’Arte). Po czym skrupulatnie wy­licza jego składowe: francuską, niemiecką, holenderską, litew­ską, tatarską, rosyjską i – last but non least – polską, która zdomi­nowała ów internacjonalny amal­gamat. Dowodem niebagatelny dorobek pisarza, znaczony cią­głym i uporczywym braniem się za bary z polskością. Z różnych epok, w rozmaitych wymiarach i konfiguracjach. Przecież tema­tem jego historycznych dociekań, ornamentowanych werbalnie, był i „Samuel Zborowski”, i Insurek­cja Kościuszkowska („Wieszanie”), i Powstanie Warszawskie („Kin­derszenen”), i zagłada warszaw­skiego getta („Umschlagplatz”) – dokonana rękoma Niemców, o czym dziś trzeba przypominać. I to expressis verbis! Nie wspo­minając o nurcie, który na wła­sny użytek nazywam wieszczo­wym, reprezentowanym choćby przez tomy: „Baket”, „Żmut” czy „Słowacki. Encyklopedia”. Bo też poeta dwojga imion jest godnym sukcesorem naszej tradycji ro­mantycznej. Ale o przewagach pisarskich Jarosława Marka Rymkiewicza mowa będzie w kolejnych tomach tego – jak wnioskuję po zajmują­cej lekturze – opus magnum. Ca­łość ma bowiem tworzyć tryp­tyk. W części …
Wyświetlono 25% materiału - 167 słów. Całość materiału zawiera 670 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się