Wtorek, 5 czerwca 2018
KONFERENCJA NAUKOWA I KONGRES KSIĄŻKI
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 480 (8/2018)
W dniach 8-9 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się dwudniowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej” połączona z Kongresem Książki. Organizatorami tego wydarzenia byli: Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz Biblioteka Narodowa. Konferencja odbywała się pod patronatem prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Program Konferencji obejmował imponującą liczbę 70 referatów oraz trzy dyskusje panelowe w ramach Kongresu Książki. Konferencję otworzył jej gospodarz prof. Janusz Adamkowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, a w części wstępnej głos zabierali: dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, prof. Jacek Puchalski, kierownik Katedry Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz dr Michał Ochmański, prezes zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. – Rola bibliotek w budowaniu świadomości narodowej jest nie do przecenienia – podkreślił dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Jak nie opiszemy ich roli i osiągnięć, to nikt za nas tego nie zrobi – dodał. Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, powiedział: – Mam nadzieję, że ta konferencja i kongres książki przyczynią się do rozwoju czytelnictwa w Polsce. Referat wprowadzający zatytułowany „Rynek książki w Polsce” wygłosił prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, prodziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, opracowany we współpracy z Piotrem Dobrołęckim, redaktorem naczelnym „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. – Polacy książki uwielbiają – rozpoczął swoje wystąpienie prof. Dariusz Kuźmina. Z książką żyjemy tak naprawdę od XVI wieku. W dawnej Polsce gromadzono więcej książek i tworzono księgozbiory niż kolekcje malarstwa – dodał. W dalszej części wystąpienia prof. Dariusz Kuźmina omówił sytuację polskiej książki w późniejszym okresie, zwracając szczególną uwagę na fenomen publikowania polskich książek na emigracji od XIX wieku po koniec Polski Ludowej. Omówił też sytuację w okresie po II wojnie światowej, a szczególną uwagę poświęcił fundamentalnym zmianom, jakie się dokonały po 1989 roku, a także szerzej przedstawił aktualny stan rynku książki w oparciu o wyniki badań Biblioteki Analiz. Uwzględnił przy tym zarówno niezwykle dynamiczny, bo aż dwunastokrotny wzrost sprzedaży książek w latach 1991-2010 (z 240 mln do 2,94 mld zł), jednak po wprowadzeniu 5 proc. podatku VAT na książki, jak i pod wpływem innych negatywnych czynników, nastąpiło załamanie rynku z czym jego uczestnicy muszą obecnie sobie radzić, podejmując wiele skutecznych działań. Wymienił wśród nich utworzenie Polskiej Akademii Księgarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach której realizowana jest sprawdzona zasada relacji między mistrzem a uczniem. – Polski rynek coraz bardziej dostosowuje się do rynku europejskiego i światowego, a w sferze poligrafii Polska staje się drukarzem Europy – stwierdził prelegent. W kolejnym wystąpieniu dr Tomasz Makowski przedstawił dzieje Biblioteki Narodowej, która – jak podkreślił – była „powoływana trzy razy” – w 1747 roku przez braci Załuskich, w 1928 roku z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego oraz w styczniu 1945 roku, natychmiast po zakończeniu walk w Warszawie, chociaż dopiero w 1980 roku Biblioteka Narodowa uzyskała własny gmach, w którym zgromadzono wreszcie w jednym miejscu zbiory narodowej książnicy. Wśród wygłoszonych referatów należy zwrócić uwagę na wystąpienie …
Wyświetlono 25% materiału - 459 słów. Całość materiału zawiera 1836 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się