Wtorek, 20 lutego 2018
PODSUMOWANIA I PLANY
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 474 (2/2018)
Narodowe Centrum Kultury opublikowało właśnie „Rocznik kultury polskiej za rok 2017”. Publikacja prezentuje m.in. zaangażowanie państwa i samorządu w finansowanie działalności kulturalnej realizowanej w Polsce, a także założenia polityki kulturalnej państwa na rok bieżący. „Kultura zajmuje ważne miejsce na liście priorytetów obecnego rządu. Znajduje to odzwierciedlenie w działaniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w aktywny sposób prowadzi politykę kulturalną. Do kluczowych działań należą: zwiększanie nakładów na kulturę i ochronę dziedzictwa z budżetu centralnego, prowadzenie poważnej polityki historycznej oraz konsekwentne wprowadzanie zmian legislacyjnych z myślą o twórcach i artystach oraz podmiotach działających w obszarze kultury” – pisze Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński we wstępie do tego dokumentu. Wicepremier Gliński zapowiada również kolejny wzrost nakładów na kulturę z budżetu państwa. Z jego deklaracji wynika, że przy uwzględnieniu środków pozostających w dyspozycji MKiDN, innych resortów oraz Kancelarii Prezydenta wyniosą one łącznie przeszło 4 mld zł, co oznacza ponad 20-proc. wzrost od 2015 roku. „Oprócz zwiększania nakładów na kulturę prowadzone są działania mające na celu tworzenie różnorodnych zachęt finansowych do prowadzenia działalności w obszarze kultury przez twórców i artystów oraz podmioty komercyjne” – czytamy we wstępie autorstwa szefa resortu kultury. W dokumencie, jako jeden z ważnych elementów polityki kulturalnej, wskazywane są zmiany legislacyjne prowadzone z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W chwili obecnej na różnym etapie znajdują się prace nad kilkunastoma ustawami istotnymi dla kultury i dziedzictwa w Polsce. Odnoszą się one do wielu aspektów życia kulturalnego i ochrony dziedzictwa: do sytuacji twórców, rynku audiowizualnego, działalności instytucji kultury, prawa autorskiego, ustaw regulujących działalność mediów publicznych i innych. Z dniem 1 stycznia 2018 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dwukrotnie zwiększająca limit przychodów dla twórców, od którego można odliczyć 50 proc. kosztów uzysku. Oznacza to, że ustanowiony w 2013 roku limit zostanie zwiększony z około 80 tys. zł do około 160 tys. zł. Zmianę tę korzystnie odczuje szeroka grupa osób zajmujących się działalnością twórczą. Według szacunków Ministerstwa Finansów podniesienie limitu oznacza w 2018 roku koszt dla budżetu państwa około 200 mln zł. W 2018 roku wejdzie w życie ustawa o zachętach finansowych dla produkcji audiowizualnej. Jej celem jest pobudzenie rynku audiowizualnego poprzez stworzenie zachęt do realizacji na terenie Polski koprodukcji międzynarodowych. Oparta będzie na mechanizmie zwrotu około 25 proc. kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez producentów. Przyczyni się do poprawy konkurencyjności polskiego rynku audiowizualnego w porównaniu do rynków zagranicznych. Kolejnym priorytetem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest nowelizacja ustawy o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dokument ten ma charakter fundamentalny, ponieważ określa ramy funkcjonowania instytucji kultury w Polsce. Szukamy rozwiązań odpowiadających na kluczowe potrzeby artystów i organizatorów życia artystycznego w Polsce. Prace prowadzone są w dialogu ze środowiskami artystycznymi w  ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Minister Kultury zapowiedział także kontynuację prac nad zmianami w prawie autorskim. Na zaawansowanym etapie znajdują się prace nad ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, która wyeliminuje nieprawidłowości, jakie można było zaobserwować w ciągu ostatnich 20 lat. Trwają też prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów. Ich efektem będzie zwiększenie dochodów twórców i artystów z tego tytułu. Finansowanie i ekonomia kultury W najnowszym opracowaniu Narodowego Centrum Kultury przedstawiono najbardziej aktualne dane w zakresie ww. źródeł finansowania kultury, tj.: wydatki budżetowe wykona ne w latach 2015 i 2016 oraz wydatki planowane – w ustawie budżetowej na rok 2017 i w projekcie ustawy budżetowej na rok …
Wyświetlono 25% materiału - 513 słów. Całość materiału zawiera 2054 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się