Czwartek, 27 sierpnia 2020
WIERZYCIELE OTRZYMAJĄ 1/7 NALEŻNOŚCI, A KSIĘGARZE… WEZWANIE DO ZAPŁATY
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 529 (16/2020)
Zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec spółki Wikr przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 115/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., poz. 27817. Funkcję nadzorcy wykonania układu objął dotychczasowy nadzorca sądowy, czyli Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA. Przyspieszone postępowanie układowe otwarto 8 sierpnia 2018 roku. Wszelkie wierzytelności powstałe przed tym terminem zostały objęte spisem wierzytelności i stanowią masę układową. 18 czerwca 2019 roku odbyło się zgromadzenie wierzycieli, podczas którego przyjęto układ, który Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 3 lipca 2019 roku zatwierdził. Wierzycieli hurtowni Wikr zarządzanej przez Roberta Witona i Pawła Krysta podzielono na trzy grupy. W ramach I grupy stanowiącej Zakład Ubezpieczeń Społecznych nastąpi spłata w 100 proc. W ramach II grupy wierzycieli, których wierzytelność główna nie przekracza kwoty 7 tys. zł, nastąpi spłata w 50 proc. wierzytelności głównej objętej układem, z zastrzeżeniem: – nastąpi umorzenie 50 proc. wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości wierzytelności z tytułu odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wszelkie inne należności uboczne od wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności; – spłata wierzytelności nastąpi jednorazowo w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu. W ramach III grupy wierzycieli, do której zaliczają się pozostali wierzyciele, nastąpi spłata 14 proc. wierzytelności głównej objętej układem, z zastrzeżeniem: – nastąpi umorzenie 86 proc. wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości wierzytelności z tytułu odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres do dnia poprzedzającego …
Wyświetlono 25% materiału - 284 słów. Całość materiału zawiera 1139 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się