Piątek, 24 kwietnia 2015
Nagroda im. Filipa Kallimacha
Czasopismo"Magazyn Literacki Książki"
Tekst pochodzi z numeru4/2015


Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” we współpracy z Targami Kielce przyznała po raz
siódmy Nagrody im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji. Ich celem jest
wyróżnienie osób, które w szczególny sposób zapisały się na kartach polskiej oświaty. Patron nagrody
był włoskim humanistą i pisarzem żyjącym w latach 1437-1496. Od lat uznawany jest za symbol
najlepszych tradycji wychowawczych w Polsce. Prezentujemy sylwetki laureatów. (ET)

Wiesława Jędrzejczykowa

Na rynku wydawniczym
działa od 1990 roku, prowadząc
wydawnictwo Literatura,
które w tym
roku obchodzi jubileusz
25-lecia. Konsekwentnie
wydaje literaturę dla dzieci
polskich autorów i ilustratorów.
Niedawno, we
współpracy z Muzeum
Powstania Warszawskiego,
zainicjowała oryginalną
serię wydawniczą pt.
„Wojny dorosłych – historie
dzieci”, cykl książek,
w których wojenne
historie opowiadają dzieciom
dzieci. Bierze udział
we wszystkich najważniejszych
spotkaniach targowych w całej Polsce, organizuje
spotkania autorów z dziećmi w bibliotekach publicznych.
Debiutowało u niej kilkoro znanych dzisiaj pisarzy i ilustratorów,
a jej oficyna otrzymała wiele prestiżowych nagród.
Drugi nurt to łodziana – książki o Łodzi i regionie łódzkim
– niskonakładowe, wydawane „dla honoru domu”.

Grzegorz Kasdepke 
 

Jeden z najpopularniejszych
współczesnych polskich
autorów piszących
dla dzieci i młodzieży.
Twórca słuchowisk radiowych.
W latach 1995-2000
redaktor naczelny magazynu
dla dzieci „Świerszczyk”.
Autor scenariuszy
programów oraz seriali telewizyjnych
(„Ciuchcia”,
„Budzik”, „Podwieczorek
u Mini i Maxa”). Laureat
Nagrody imienia Kornela
Makuszyńskiego, Polskiej
Sekcji IBBY zdobywca –
dwukrotnie – Nagrody
Edukacyjnej XXI. Jego
książki dotykają codziennych problemów dzieci, napisane
są z poczuciem humoru i ogromną znajomością psychiki
dziecka. Pokazują i wskazują poprawne normy zachowań.
Książki jego autorstwa figurują na listach lektur szkolnych,
a uczniowie sięgają po nie z przyjemnością.

Roman Ostrowski

Wymyślił Targi Edukacyjne
„Edukacja” w Kielcach, których
dwudziesta – jubileuszowa – edycja
odbyła się w lutym tego roku.
Przez 10 lat był nie tylko przewodniczącym
Rady Programowej
tych targów, a potem – do
tego roku – jej wiceprzewodniczącym,
ale przede wszystkim
„najlepszym duchem” i motorem
do działań całego środowiska
edukacyjnego wpierw w regionie
świętokrzyskim, a potem
w całym kraju. Pełniąc odpowiedzialne
funkcje we WSiP, a także
w Polskim Radio i Telewizji Polskiej,
a także w PAP, promował tematykę edukacyjną na wielu
płaszczyznach. Za takie działania przyznano mu Nagrodę Ikar
w 1999 roku, jak i wiele innych wyróżnień. Dobrze zasłużył
się polskiej edukacji.

Twórcy serwisu i autorzy publikacji „Zdasz.to”

„Zdasz.to” to pierwsze w Polsce
maturalne repetytorium, łączące
ze sobą kompetencje drukowanych
książek i materiałów multimedialnych
dostępnych on-line.
Tradycyjnie i interaktywnie pomaga
uczyć się tego, co jest wymagane przez nową podstawę
programową Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wytycznymi
Centralnej Komisji Edukacyjnej do matury 2015. Materiały
ułożone są zgodnie z nowoczesnym procesem nauczania:
najpierw uczeń ma możliwość sprawdzić stan swojej wiedzy,
testu wstępnego, w dalszej kolejności odbywa się proces nauki
– uzupełnienie własnej wiedzy, którego przebieg i postępy
można kontrolować dzięki cząstkowym zadaniom i sprawdzianom
utrwalającym wiedzę i umiejętności, a w finale korzystania
z systemu, uczeń otrzymuje dostęp do arkuszy maturalnych,
dzięki którym może podsumować i sprawdzić stan swojej wiedzy
z danego przedmiotu.

Za projektem „Zdasz.to” stoją: Mirosława Kwiecińska – kierownictwo
merytoryczne serii, Agnieszka Fedorowicz – redaktor
koordynator języka polskiego (oba zakresy), Anna Grochulska
– redaktor koordynator matematyki (oba zakresy), Kamil
Godoń – redaktor koordynator biologia, Danuta Roman – redaktor
koordynator chemia, Marek Szokalski – redaktor koordynator
geografia, Tomasz Kaliński – koordynacja wydawnicza
projektu, Ewa Pawińska – opracowanie graficzne, Sylwia
Besz-Miazga – kierownictwo projektu, Marcin Kandybowicz
– koordynacja technologiczna i Bartłomiej Pucek.