środa, 24 października 2012
„Polska Książka” w pytaniach i odpowiedziach
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru339
W codziennej korespondencji czy rozmowach telefonicznych wydawcy zadają pracownikom Stowarzyszenia różne pytania. Większość z nich dotyczy ogólnych ram działalności Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” oraz repartycji i zagadnień z nią powiązanych. Poniżej wyjaśniamy te sprawy, o które wydawcy dopytują najczęściej. 1) Na jakiej podstawie prawnej działa Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka”? SAiW „Polska Książka” zostało powołane w 2002 r. przez środowiska twórców i wydawców związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 104 ust. 1): Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (…) są stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy. W chwili obecnej działalność SAiW „Polska Książka” polega na wykonywaniu zadań reprograficznej OZZ i prowadzona jest w oparciu o licencje ustawowe z art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), decyzję Ministra Kultury z dnia 10 marca 2003 r. (sygn. DP.WPA.024/509/02), statut, regulamin repartycji oraz uchwały repartycyjne. Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. Nr 105, poz. 991, z późn. zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (Dz. U. Nr 132, poz. 1232) SAiW „Polska Książka” jest uprawnione do poboru i podziału tego rodzaju opłat pomiędzy wydawców. 2) Czy konieczna jest przynależność do Stowarzyszenia, aby otrzymać wynagrodzenie? Wypłata z tytułu repartycji opłat obejmuje wszystkich wydawców, których aktywności wydawniczej dowodzą informacje o egzemplarzach obowiązkowych zarejestrowanych przez Bibliotekę Narodową. Rekompensaty wyliczane są dla wszystkich podmiotów spełniających przyjęte przez Stowarzyszenie minimum ilości i/lub jakości publikacji (przykładowo: dwie publikacje naukowe w ciągu dwóch ostatnich lat itd.) – bez względu na członkostwo w Stowarzyszeniu. 3) Jakie są obowiązki wydawców względem Stowarzyszenia? Wydawcy nie mają wobec Stowarzyszenia żadnych obowiązków. Mają przede wszystkim prawa, a jednym z nich jest otrzymywanie przysługującego na mocy ustawy wynagrodzenia, które jest formą rekompensaty za straty poniesione z tytułu kopiowania przez użytkowników w ramach dozwolonego użytku osobistego wydawanych przez nich utworów. Wydawcy proszeni są jedynie o aktualizowanie swoich danych i informowanie Stowarzyszenia, jeśli nastąpiły jakiekolwiek zmiany prawne w wydawnictwie, np. podziały, konsolidacje, zmiany dotyczące adresu siedziby lub rachunku bankowego. 4) Na jakiej podstawie wypłacane są środki dla stowarzyszeń i urzędów, które wydają publikacje? Wypłaty repartycyjne należą się wszystkim podmiotom sprawczym, także stowarzyszeniom, urzędom, muzeom, bibliotekom, szkołom itd., które wydane przez siebie publikacje przesłały Bibliotece Narodowej w ramach realizacji obowiązku ustawowego (biblioteczny egzemplarz obowiązkowy) oraz dodatkowo spełniły przyjmowane rokrocznie przez Zarząd SAiW „Polska Książka” kryterium minimum ilościowo-jakościowego, tj. zgłosiły do BN ilość i rodzaj publikacji dowodzący ciągłości działań i aktywności wydawniczej w danym okresie. 5) Czy wydawca będzie musiał ponieść jakieś koszty w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu kopiowania wydawanych przez niego utworów? Ze względu na to, że SAiW „Polska Książka” zostało objęte obowiązkiem płacenia podatku od towarów …
Wyświetlono 25% materiału - 538 słów. Całość materiału zawiera 2153 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się