środa, 4 sierpnia 2021
ZAPOWIEDŹ KONFERENCJI I ANKIETA DLA WYDAWCÓW
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 551 (14/2021)
Powołana w ubiegłym roku Komisja ds. Wydawnictw Nauko­wych przy KRASP – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – organizuje 3 listopada konferencję „Publikacje nauko­we w Polsce – stan spraw i kierunki zmian”. Obecnie trwają prace nad jej programem, który zostanie ogłoszony w sierpniu, i wówczas zostaną rozesłane zaproszenia do udziału w konferencji. Cele konferencji: – Przedstawienie uwarunkowań działalności wydawnictw na­ukowych w Polsce, ocena sytuacji oraz rekomendacje dotyczą­ce kierunku zmian z perspektywy środowiska wydawców (ko­mercyjnych i uczelnianych) oraz środowiska uczelni wyższych (władz uczelni, badaczy i wykładowców), instytucji nauki oraz pozostałych interesariuszy procesu komunikacji i upowszechnia­nia osiągnięć nauki, – Ustanowienie cyklicznej konferencji jako forum przedsta­wiania diagnozy istniejącego stanu rzeczy, wymiany poglądów oraz platformy stałego dialogu na temat sytuacji wydawnictw naukowych w Polsce w perspektywie wyzwań związanych ze zmianami w szkolnictwie wyższym i w nauce, …
Wyświetlono 25% materiału - 131 słów. Całość materiału zawiera 525 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się