Poniedziałek, 28 stycznia 2019
STUDIA DLA PRZYSZŁYCH WYDAWCÓW
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 490 (1/2019)
Na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2018 roku utworzono nowy kierunek studiów zatytułowany „Publikowanie Współczesne” jako trzyletnie studia licencjackie. Na razie nie ma jeszcze projektu ich kontynuacji magisterskiej, ale absolwenci po zdobyciu dyplomu licencjata będą mogli kontynuować naukę na studiach podyplomowych „Polityka Wydawnicza i Księgarstwo” na tym samym wydziale. Jak informuje administracja Wydziału, nowy kierunek jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed pracownikami systemu wydawniczego, jakie wynikają z dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii cyfrowych. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów pod względem merytorycznym i organizacyjnym do wykonywania cenionych na nowoczesnym rynku pracy profesji związanych z rynkiem wydawniczym oraz – w szerszym ujęciu – tworzeniem i upowszechnianiem informacji, gdyż współczesna praktyka edytorska wymaga nowych umiejętności i specjalizacji związanych z funkcjonowaniem i kreowaniem rynku książki, od tworzenia publikacji różnego typu tradycyjnych i cyfrowych, przez ich dystrybucję i przechowywanie, po propagowanie i kształtowanie czytelnictwa. Kształcenie na kierunku „Publikowanie współczesne” obejmuje wiedzę o zagadnieniach związanych z procesami projektowania, produkcji i recepcji społecznej funkcji i kultury książek oraz innych typów publikacji. Program studiów koncentruje się na funkcjonalności, kategoriach estetycznych, edytorskim ukształtowaniu poszczególnych typów publikacji oraz graficznym wyposażeniu publikacji, problemach druku i publikowania cyfrowego, nowych form książki i typów publikacji, a także zjawiskach i tendencjach zmian współczesnego rynku książki, w tym przemianach organizacyjnych w instytucjach zajmujących się publikowaniem. Program przewiduje także przedmioty umożliwiające studentom zdobycie niezbędnych na współczesnym rynku pracy kompetencji i umiejętności praktycznych, np. znajomość programów użytkowych oraz profesjonalnych, jak InDesign, z którego korzystają wydawcy. Kwalifikacje zdobyte na kierunku „Publikowanie współczesne” pozwolą absolwentom na rozumienie zarówno tradycyjnego, jak i cyfrowego procesu wydawniczego, jego poszczególnych etapów wraz z  ich otoczeniem społecznym, kulturowym, ekonomicznym i technicznym rozpatrywanym w kontekście historycznym i współczesnym. Orientacja w  problematyce współczesnego rynku książki jako elementu …
Wyświetlono 25% materiału - 255 słów. Całość materiału zawiera 1021 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się