Poniedziałek, 5 marca 2012
Wydawnictwo Wiedza Powszechna
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru322
W połowie września 2011 roku sąd rejonowy dla m. st. Warszawy postanowił ogłosić upadłość Wydawnictwa Wiedza Powszechna Sp. z o.o. W uzasadnieniu swojego wniosku dłużnik wskazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat spółka ponosiła straty w swojej działalności. Decyzję o likwidacji podjęło, w lutym ubiegłego roku, walne zgromadzenie spółki po analizie wyników osiągniętych w poprzednich 12 miesiącach. W tym okresie firma zanotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2,5 mln zł i 379,6 tys. zł straty netto (298,8 tys. zł w 2009 roku). W firmie zatrudnionych było 25 osób. Syndykiem likwidowanej spółki został Lesław Kohański. „Po przeprowadzeniu dokładnej analizy bieżącego stanu spółki, likwidator doszedł do wniosku, że nie ma możliwości kontynuacji likwidacji ze względu na jej niewypłacalność, która ujawniła się w czerwcu 2011 roku po dokonaniu wyceny wartości rynkowej zapasów spółki” – czytamy w sprawozdaniu złożonym w sądzie rejestrowym. Według bilansu oficyny sporządzonego na dzień 30 czerwca wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosiła 3,65 mln zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 3,08 mln zł. Z kolei zgodnie z ustaleniami tymczasowego nadzorcy sądowego dokonanymi na podstawie bilansu z dn. 31 lipca 2011 roku wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania spółki wynosiła łącznie 3,23 mln zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 2,68 mln zł, a rezerwy na zobowiązania 550 tys. zł. Na zobowiązania finansowe dłużnika składały się m.in. należności 310 autorów (i ich spadkobierców) na kwotę 1,17 mln zł. Dodatkowo zobowiązania wobec 40 innych wierzycieli stanowiły kwotę 311,6 tys. zł, a wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę, nagród jubileuszowych i odpraw wobec 27 pracowników – 164,8 tys. zł. Ze spisu majątku dołączonego do wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika wynika, że w jego skład wchodziły głównie książki, które przedstawiały największą …
Wyświetlono 25% materiału - 277 słów. Całość materiału zawiera 1111 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się