Wtorek, 5 lipca 2016
Sprawozdanie Biblioteki Narodowej
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru437
"Konsekwencją przygotowania nowych rozwiązań w sposobie katalogowania, rozszerzenia katalogowania rzeczowego poprzez wprowadzenie deskryptorów BN, były istotne zmiany organizacyjne w BN. Powołano Zakład Katalogowania Dziedzinowego, w którym docelowo będą zatrudnieni katalogerzy odpowiedzialni za katalogowanie książek, artykułów czasopism i publikacji zbiorowych z danej dziedziny. Będą oni dbać o poprawną terminologię używaną w opisach katalogowych oraz hasłach wyszukiwawczych. Liczymy na ich bliską współpracę z pracownikami podobnych komórek w wyspecjalizowanych bibliotekach w celu tworzenia jak najlepszych opisów katalogowych. (...) W związku z planowaną przebudową przestrzeni publicznej Narodowej Książnicy i scentralizowaniem kontaktu czytelnika z bibliotekarzem utworzono Zakład Udostępniania Zbiorów. Usprawnieniu prac związanych z digitalizacją obiektów służy nowo powołany Zakład Zbiorów Cyfrowych, łączący funkcje dotychczasowego Zakładu CBN Polona i Zakładu Reprografii i Digitalizacji Zbiorów. Rozwijają się intensywnie prace badawcze i współpraca międzynarodowa BN. Wszystkie czasopisma naukowe BN są punktowane na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wychodzące dopiero trzy lata >>Polish Libraries<< znalazło się tam po raz pierwszy, od razu z wysoką oceną 9 punktów" - pisze dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej we wprowadzeniu do "Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2015". Gromadzenie Gromadzenie i wieczyste archiwizowanie dorobku piśmienniczego Rzeczypospolitej Polskiej jest nadrzędnym zadaniem Biblioteki Narodowej. Objęte są nim publikacje krajowe: książki i czasopisma, druki ulotne (dokumenty życia społecznego), mapy (dokumenty kartograficzne), nuty (dokumenty muzyczne), nagrania (dokumenty dźwiękowe i audiowizualne), publikacje elektroniczne, ryciny, rysunki, fotografie (dokumenty ikonograficzne), a także rękopisy. Włączane do zbiorów i archiwizowane są również publikacje polskie lub dotyczące Polski ukazujące się poza jej granicami, piśmiennictwo innych narodów powstające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przechowywane niegdyś w historycznych polskich księgozbiorach, jak też najważniejsze współczesne publikacje zagraniczne z zakresu humanistyki. Na koniec 2015 roku zbiory Biblioteki Narodowej, obejmujące książki (wydawnictwa zwarte) od 1801 r., czasopisma (wydawnictwa ciągłe) od 1801 r., druki ulotne (dokumenty życia społecznego), publikacje elektroniczne, rękopisy, starodruki (XV-XVIII w.), nuty (dokumenty muzyczne), nagrania dźwiękowe i audiowizualne (dokumenty dźwiękowe i audiowizualne), ryciny, rysunki, fotografie (dokumenty ikonograficzne), mapy (dokumenty kartograficzne) i mikrofilmy, liczyły 8781263 wol./j. (w 2014 r. - 8565247 wol./j.), a wraz z dubletami, których było 164883, łącznie 8946146 wol./j. Zbiory BN przechowuje się w magazynach, które zajmują powierzchnię ok. 13 mkw. Zasoby główne rozmieszczone są na 10 kondygnacjach w 11-kondygnacyjnym budynku magazynowym. Zbiory zgromadzone w 2015 roku, objęte rejestracją, pochodziły z: 1. wpływu egzemplarza obowiązkowego - 172634 wol./j. (w 2014 r. - 188148 wol./j.); 2 zakupów - 5336 wol./j. (w 2014 r. - 3839 wol./j.); 3. wymiany krajowej i zagranicznej - 5374 wol./j. (w 2014 r. - 6491 wol./j.); 4. darów - 11.123 wol./j. (w 2014 r. - 33505 wol./j.) łącznie zgromadzono 194467 wol./j (w 2014 r. - 231983 wol./j). Egzemplarz obowiązkowy Na mocy ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z 7 listopada 1996 roku oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z 6 marca 1997 roku w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania, a także zmieniającego je rozporządzenia z 24 maja 1999 roku, Bibliotece Narodowej przekazywane są po dwa egzemplarze wszystkich publikacji wydawanych w Polsce: książek, czasopism, gazet, druków muzycznych, atlasów, map, globusów oraz druków ulotnych dokumentujących życie społeczne, jak również dokumentów dźwiękowych, audiowizualnych i …
Wyświetlono 25% materiału - 512 słów. Całość materiału zawiera 2050 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się