Piątek, 28 kwietnia 2017
Rosyjski rynek książki
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru457
Według badań, przeprowadzonych przez Fundusz Badań Społecznych w grudniu 2015 roku, prawie połowa Rosjan zaznaczyła pogorszenie swojego materialnego położenia. Za przyczyny pogorszenia sytuacji materialnej badani uznali kryzys, bezrobocie oraz wzrost kursu walut. Około 22 proc. Rosjan zadeklarowało, z oczekuje poprawy materialnej sytuacji w 2016 roku, jednakże prawie jedna trzecia (34 proc.) była przeciwnego zdania. Według 31 proc. ankietowanych, ich materialne położenie się nie zmieni, zaś 13 proc. respondentów zadeklarowało trudność w odpowiedzi na to pytanie. Wśród tych, którzy czekali na poprawę sytuacji materialnej, 5 proc. wiązała swoje nadzieje z  podwyższeniem płac względnie emerytur, 4 proc. – z otrzymaniem zatrudnienia. Część Rosjan (2 proc.) wyrażała nadzieję na poprawę sytuacji ekonomicznej w kraju, zaś 4 proc. ankietowanych zadeklarowała chęć intensywniejszej pracy. Jedna piąta (19 proc.) respondentów uważa, że ich materialne położenie nie polepszy się z powodu cen, taryf oraz inflacji. 18 proc. za powód podaje zbyt niskie płace i emerytur, a także brak ich rewaloryzacji. Część Rosjan za przyczynę pogorszenia swojej sytuacji materialnej podaje kryzys, pogorszenie sytuacji ekonomicznej w kraju (5 proc.), bezrobocie i zwolnienia (4 proc.), wzrost kursu zagranicznej waluty i spadek wartości rubla (2 proc.). Co dziesiąty ankietowany zaznaczył, że jego sytuacja majątkowa się polepsza, natomiast 49 proc. respondentów zadeklarowało jej pogorszenie, a 41 proc. nie stwierdziło żadnej zmiany. Jedna czwarta respondentów zadeklarowała pogorszenie sytuacji w pracy, 26 proc. przyznało stabilizację w miejscu pracy, a 8 proc. wskazało na poprawę w tym obszarze. Jednocześnie zaledwie 4 proc. Rosjan przyznało się do stabilizacji w miejscu pracy, 3 proc. wskazało na podwyższenie wynagrodzenia i terminowe wypłaty. Natomiast czynniki, które wskazano jako powody pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Rosjan, to obniżka płac, bądź ich wstrzymanie (10 proc.), spadek zapotrzebowania i popytu (9 proc.), redukcja etatów (4 proc.). Powyższe kwestie składają się na ogólny obraz sytuacji ekonomicznej w Rosji, a pośrednio także wpływają na obraz rynku książki w tym kraju. Zwolnienie tempa konsumpcji rosyjskich obywateli, przejście na reżim oszczędzania i skupienie na nabytku towarów pierwszej potrzeby niekorzystnie odbijają się na sytuacji rynku książki. Po kryzysowych latach 2009-2012 eksperci nie żywili wielkich nadziei z powodu tego, że sytuacja w branży książkowej radykalnie się polepszy. Zgodnie z danymi czasopisma „Książkowy Przemysł”, w 2015 roku wielkość książkowego rynku w Rosji oszacowano na 51,82 mld rubli, bez wysokości zakupów organizacji budżetowych i bez  zarejestrowanych sprzedaży, a 73,44 mld rubli uwzględniając również taką sprzedaż (tabela nr 2).                   Średni kurs rubla na przełomie 2015 i 2016 roku wynosił ok. 0,71 zł. Jak wynika z tabeli nr 2, 2015 roku wielkość książkowego rynku w Rosji w segmencie B2C zademonstrowała pozytywną dynamikę na poziomie 2,1 proc. zarówno w księgarniach stacjonarnych, jak i internetowych. Jednocześnie obrót z tytułu sprzedaży książek drukowanych spadł o 2,6 proc. Identycznie jak w 2014 roku spadek ten spowodowany był zakupami organizacji budżetowych oraz nierejestrowanymi zakupami książek używanych. Spadek tempa wzrostu cyfrowego segmentu rynku książki, a także stagnacja w sektorze B2B nie pozwoliły zrekompensować straty w sprzedaży książek drukowanych. Zatem we wspólnym obrocie w branży książkowej odnotowano w 2015 roku spadek na poziomie 1,6 proc. Z analizy oficjalnych danych Federalnej Służby Państwowej Statystyki wynika, że wielkość detalicznej sprzedaży książek w 2015 roku wynosi 86.112.606,00 rubli, a gazet …
Wyświetlono 25% materiału - 526 słów. Całość materiału zawiera 2105 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort