Poniedziałek, 15 października 2007
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru52
W 2005 roku przeprowadzono pierwszą, na tak dużą skalę, analizę chorwackiego rynku książki. Ponieważ od tego czasu nie nastąpiły znaczące zmiany, przedstawione poniżej wyniki badań mogą być nadal interesujące dla naszych Czytelników. Ilustrują one sytuację chorwackich księgarzy, którzy praktycznie sami borykają się z licznymi problemami. Na wstępie warto przypomnieć, że Chorwacja liczy cztery miliony mieszkańców, czyli o 10 razy mniej niż w Polsce. Dla ludzi książki zaskakującą może być informacja, że w całym kraju jest nie więcej niż 80 księgarń i są one do tego rozmieszczone bardzo nierównomiernie. Badaniem objęto 54 księgarnie oraz 70 wydawców. Odpowiedzi na ankiety otrzymano od 44 księgarzy i od 48 wydawców, którzy później uczestniczyli w pracach nad przygotowaniem raportu. Jako powody nie nadesłania ankiet podano: brak zainteresowania udziałem w badaniu, nieobecność, wcześniejsze zaniechanie działalności lub zmianę dziedziny działalności. Badanie było przeprowadzone na drodze indywidualnych wywiadów w oparciu o szczegółowy kwestionariusz. Ponieważ, jak wspomniałem, szacuje się, że w całej Chorwacji jest niewiele więcej niż 80 księgarni, wyniki przeprowadzonych badań można przyjąć jako reprezentatywne dla całego rynku chorwackiego. Rynek księgarski Jedna trzecia ankietowanych księgarń zlokalizowana jest w stolicy kraju – Zagrzebiu, zaś pozostałe znajdują się w różnych miastach i miejscowościach Chorwacji. W Zagrzebiu badaniem objęto 16 księgarń, w drugim pod względem wielkości mieście, czyli w Rijece – cztery księgarnie, dalej w dwóch miejscowościach (Pula i Osijek) po trzy księgarnie, w miejscowościach: Zadar, Karlovac, Split i Šibenik po dwie księgarnie. W 10 dalszych miejscowościach po jednej księgarni. Organizatorzy badania stwierdzili z przykrością, że kilku znaczących wydawców nie odpowiedziało na zaproszenie do badania, natomiast ci, którzy poddali się badaniu w przeważającej większości (81 proc.), mają swoje siedziby w stolicy. Z 48 przebadanych oficyn aż 39 działa w Zagrzebiu, trzy w Rijece, dwie w Koprivnicy i po jednej w czterech innych miastach. Nie otrzymano natomiast żadnej odpowiedzi ze Splitu, który jest dużym ośrodkiem gospodarczym i znajduje się tam kilka wydawnictw. Spośród 54 przebadanych księgarń, 57 proc. znajduje się w rękach księgarzy niezależnych, a 43 proc. jest własnością wydawców. Dwie trzecie księgarń niezależnych działa samodzielnie, a jedna trzecia należy do sieci księgarskich. W sieciach księgarskich nie ankietowano wszystkich placówek, lecz wybierano dwie do trzech księgarni z tej samej sieci. Z tego powodu udział w badaniach księgarń niezależnych jest większy niż ich liczba w rzeczywistości. Najwięcej w Chorwacji jest księgarń o powierzchni …
Wyświetlono 25% materiału - 380 słów. Całość materiału zawiera 1522 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się