Wtorek, 18 lipca 2017
Analiza SWOT
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru463
Ujmując prognozy dotyczące rynku książki w sposób charakterystyczny dla analiz typu SWOT, możemy wyodrębnić następujące mocne i słabe strony polskiego rynku książki oraz związane z nimi szanse i zagrożenia: Mocne strony: 1. Konsolidacja i koncentracja podmiotów – Stopniowo postępujący wzrost liczby inicjatyw o charakterze konsolidacyjnym, zarówno w obszarze operacyjnym, jak i kapitałowym, zarówno w obszarze produkcyjnym (segment wydawniczy), jak i dystrybucyjnym; 2. Dostępność e-tytułów – Dynamiczny rozwój oferty tytułów dostępnych w wersji cyfrowej, stopniowy wzrost wartości sprzedaży e-tytułów w oparciu o aktywną politykę cenową i marketingową w połączeniu z wysoką jakością serwisu; 3. Zdolność do elastycznej polityki w zakresie kreowania oferty wydawniczej – Umiejętność szybkiego reagowania na rynkowe trendy, m.in. w zakresie szybkiego wprowadzania do sprzedaży tytułów o okresowym wysokim potencjale, a z drugiej strony ograniczenia produkcji (liczby tytułów oraz drukowanych nakładów) w reakcji na bieżącą sytuację rynkową; 4. Rozwój kanałów dystrybucji – Ewolucja istniejących kanałów dystrybucji; 5. Bezpieczeństwo obrotu handlowego – Wzrost bezpieczeństwa działalności handlowej w wyniku upowszechnienia komercyjnych ubezpieczeń dostaw zarówno na linii wydawcy – dystrybutorzy, jak i dystrybutorzy – detaliści; 6. Hybrydowy charakter rynku – Konsekwentny spadek dysproporcji między liczbą tytułów ukazujących się w wersji drukowanej i cyfrowej oraz tworzenie liczby synergii w obszarze promocji i sprzedaży między poszczególnymi rodzajami produktów; 7. Optymalizacja produkcji – Ewolucja polityki produkcyjnej, wyrażona odejściem od tradycyjnego modelu wysokiego nakładu podstawowego i efektywne zarządzanie dodrukami, wpływająca na poprawę kontroli nad jakością zapasów i należności u pośredników dystrybucji oraz zapasów w punktach sprzedaży detalicznej; 8. Druk cyfrowy − Druk cyfrowy jako standardowe narzędzie wykorzystywane w optymalizacji procesu produkcji książek drukowanych, w celu efektywniejszego i tańszego zarządzania produkcją i stokiem magazynowym; 9. Promocja czytelnictwa − Wdrożenie i rozwój centralnej (państwowej) polityki wsparcia i promocji czytelnictwa, m.in. poprzez realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, także organizacyjne i finansowe wsparcie inicjatyw społecznych i zwiększenie środków na zakupy nowości dla bibliotek publicznych i szkolnych; − Budżetowe wsparcie finansowe dla produkcji wydawniczej o mniej komercyjnym charakterze, ważnej z punktu widzenia polityki kulturalnej; − Wsparcie finansowe skierowane na promocję czytelnictwa w księgarniach; 10. Wykorzystywanie mediów społecznościowych – Stały wzrost aktywności promocyjnej i reklamowej w mediach społecznościowych i efektywne wykorzystywanie dostępnych technologii informacyjnych; − Aktywne wykorzystywanie pojawiających się nowych kanałów i narzędzi komunikacyjnych 11. Zmiany w regulowaniu płatności – Stopniowe cywilizowanie się zasad rozliczeń między dostawcami a detalistami, które oparte są na realnej sprzedaży, raportowanej na podstawie danych z kas fiskalnych; 12. Rozwój kontaktów biznesowych z partnerami zewnętrznymi – Wzrost merytorycznych i technologicznych powiązań z wydawcami innych mediów, dostawcami usług elektronicznych oraz partnerami biznesowymi innych proweniencji; 13. Doświadczenie z partnerami zagranicznymi – Wzrost doświadczenia polskich wydawców w kontaktach z partnerami z rynku globalnego, zwłaszcza w zakresie zakupu i sprzedaży licencji; 14. Otwartość na nowe rozwiązania poligraficzne − Nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań z obszarów technologii poligraficznej, w celu optymalizacji kosztów produkcji wydań papierowych, zwiększenia efektywności biznesowej i odpowiadania na wyzwania współczesności związane m.in. z ochroną środowiska; 15. Systemy przepływu informacji i dokumentów – Rozwój publicznych i komercyjnych (biznesowych) systemów informacji o książce drukowanej i cyfrowej (bieżącej ofercie dostępnej na rynku) oraz cyfrowych narzędzi optymalizujących wymianę dokumentów wspierających współpracę handlową. Słabe strony: …
Wyświetlono 25% materiału - 509 słów. Całość materiału zawiera 2038 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się