Wtorek, 27 lipca 2021
Po Polsce międzywojennej pozo­stała legenda. Przekazywana pieczołowicie z pokolenia na poko­lenie. A rzeczy namacalne? Znaczną ich część zniszczyła II wojna świa­towa. Wiele unicestwił komunizm. A pozostałe nadgryzł ząb czasu. Niemniej nasi antenaci wskrzesza­jący ojczyznę po 123-letniej niewoli mieli się czym pochwalić. Traktuje o tym książka dziennikarza i popu­laryzatora polskiej historii najnow­szej Andrzeja Fedorowicza „Druga Rzeczpospolita w 100 przedmio­tach” (wydawnictwo Fronda), któ­ra w me ręce trafiła z opóźnieniem. Autor szczególną uwagę skoncen­trował na tym, co przetrwało. Weź­my piśmiennictwo. Kolejna genera­cja naszych dzieci uczy się składa­nia liter na komiksie z tamtej epo­ki. Mowa oczywiście o „Przygodach Koziołka Matołka” tandemu Kornel Makuszyński – tekst, Marian Wa­lentynowicz – ilustracje, regular­nie wznawianych, chociaż we wcze­snych latach Peerelu „wzbogaco­nych” przez cenzora o poprawki ide­ologiczne. Uniknął ich elementarz Mariana Falskiego. Abecadło po­znawało z niego przeszło sześćdzie­siąt roczników polskich uczniów! Obowiązywał bowiem aż do połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stu­lecia, co jest światowym rekordem! Uczyliśmy się zatem z tych samych książek, co nasi przodkowie. Nuci­my też szlagiery z tamtych lat. Oglą­damy ówczesne kinowe hity (tyle że teraz już przeważnie na ekranach telewizorów). Za to nie mamy bombowca „Łoś”, a myśliwiec PZL-11 zachował się tyl­ko w jednym egzemplarzu. Podobny los spotkał pistolet Vis. Nic nie po­zostało po Luxtorpedzie, …
Wyświetlono 25% materiału - 198 słów. Całość materiału zawiera 794 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się