Poniedziałek, 20 października 2008
Książki audio w Internecie
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru232


Dotychczas część polskich wydawców
książek audio konsekwentnie powstrzymywała
się przed poszerzeniem modelu
biznesowego o „wpuszczenie” tej oferty
do Internetu. Główną przeszkodę stanowiły
obawy związane z nielegalnym
rozpowszechnianiem kopii. Obecnie
nierzadko sami właściciele praw autorskich
wymagają od wydawców śledzenia
Internetu w poszukiwaniu pirackich
wersji ich dzieł. Wydawcy są
często również umownie zobligowani
do podejmowania działań naprawczych
w przypadku identyfikacji takich
praktyk. Między firmami sprzedającymi
pliki w Internecie a branżą wydawniczą
oferującą książki audio rosła więc coraz
większa potrzeba wypracowania wspólnego
frontu w tym zakresie.

Z wyzwaniem znalezienia skutecznego
rozwiązania, które pozwoliłoby
zagwarantować edytorom możliwość
identyfikacji nielegalnej dystrybucji
plików w Sieci, zmierzyła się firma Net-
Press Digital nawiązując współpracę
z Fraunhofer-Institut SIT w Niemczech,
który należy do wiodących ośrodków naukowo-
badawczych na świecie w dziedzinie
bezpieczeństwa informatycznego
i jest zarazem twórcą popularnego formatu
MP3. Podpisana umowa dotyczy
świadczenia usług związanych z najnowocześniejszą
technologią transakcyjnego
znakowania wodnego z tzw.
podejściem kontenerowym. Rozwiązanie
to pozwala na wydajne i skuteczne
markowanie dużych ilości danych cyfrowych.
NetPress Digital użyje wspomnianej
technologii do znakowania kupowanych
na Nexto.pl książek audio anonimowymi
danymi kupującego.

PEŁNA WERSJA TEKSTU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DOSTĘPNA BĘDZIE DLA ZAREJESTROWANYCH KLIENTÓW W CHWILI POJAWIENIA SIĘ KOLEJNEGO NUMERU

Autor: KRZYSZTOF PANASIUK, NEXTO.PL
K.PANASIUK@NEXTO.PL