Poniedziałek, 16 kwietnia 2007
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru50
Stowarzyszenie Księgarzy Polskich uczestniczy w pracach nad wydaniem trzeciego suplementu do SŁOWNIKA PRACOWNIKÓW KSIĄŻKI POLSKIEJ, którego edytorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Udział SKP w tych pracach polega na wskazaniu osób zasłużonych dla księgarstwa polskiego w kraju i zagranicą oraz na sporządzeniu ich biogramów. Słownik obejmuje Polaków i cudzoziemców pracujących na rzecz książki polskiej na terenie Polski (również w granicach historycznych), jak i za granicą – od początków książki do czasów współczesnych – z wyłączeniem osób żyjących. We wcześniejszych edycjach „Słownika” umieszczono biogramy osób zmarłych (w zasadzie) do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, co nie wyklucza uzupełnienia „Słownika” o biogramy osób wcześniej zmarłych. Zarząd Główny SKP zwraca się do Państwa z prośbą o wskazanie takich księgarzy oraz przesłanie materiałów umożliwiających opracowanie biogramu. Szczególnie zależy nam na otrzymaniu informacji o księgarzach i osobach związanych z księgarstwem działających poza Warszawą. Otrzymane materiały posłużą – po zakwalifikowaniu osób przez ZG SKP – do opracowania biogramów w Słowniku. Słownik ma charakter historyczny, stąd konieczność zwrócenia uwagi na tło historyczne, w którym działała osoba biografowana. Sposób przedstawienia biografowanej osoby ma mieć charakter obiektywny. Oznacza to, że należy operować jedynie faktami potwierdzonymi przez źródła. O ile przypuszczenie jest konieczne, należy to wyraźnie zaznaczyć. Prosimy …
Wyświetlono 25% materiału - 197 słów. Całość materiału zawiera 789 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
Dostęp czasowy
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
Dostęp terminowy
Płatność kartą płatniczą lub przelewem
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail.
Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeżeli jesteś już abonentem Rynku Książki