Poniedziałek, 14 maja 2018
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru80
Liczba członków Klubu Miłośników Historii Księgarstwa na koniec 2017 roku wynosiła 81 osób, ubyły cztery osoby. Zmarli: Józef Henryk Chojnowski, Aniela Hoppe, Halina Machocka-Piekałkiewicz i Sabina Dąbrowska. Nowi członkowie: dr hab. Marek Tobera i Krzesimir Jacek Zaczykiewicz. W roku sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań członków KMHK w Klubie Księgarza przy Rynku Starego Miasta 22/24 w Warszawie, na których poruszano sprawy organizacyjne, wygłaszane były referaty i prelekcje, obchodzono jubileusze, imieniny i święta. 1. Sprawy organizacyjne: - Członkowie KMHK Okręgu Warszawskiego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich aktywnie uczestniczyli w XIX Zjeździe Krajowym SKP, który odbył się 7 lutego 2017 roku w Klubie Księgarza w Warszawie. Obradom Zjazdu przewodniczył Kazimierz Mrowczyk, sekretarzowała Alicja Mystkowska-Leszczyńska, do Komisji Mandatowo-Wyborczej weszły Barbara Siemieniak i Lucyna Marciszewska, do Komisji Uchwał i Wniosków weszły Katarzyna Balicka-Więckowska, Krystyna Dołoszyńska i Krzysztof Kaleta; - 4 kwietnia 2017 roku członkowie KMHK również aktywie uczestniczyli w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgu Warszawskiego SKP w Klubie Księgarza w Warszawie. Zebraniu przewodniczył Kazimierz Mrowczyk, a w poszczególnych Komisjach pracowali: Barbara Siemieniak, Lucyna Marciszewska, Jerzy Cieślak, Saturnina Krajewska, Waldemar Janaszkiewicz, Maria Górajek i Alicja Kania-Szczęsna; - W spotkaniach członków KMHK uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego SKP, informując o bieżących działaniach Zarządu Głównego i aktualnej sytuacji w księgarstwie; -Jan Rodzeń, przewodniczący Okręgu Warszawskiego SKP i kierownik Klubu Księgarza, przedstawiał problemy i działania Klubu, zapraszał na organizowane spotkania promujące książki, na wręczanie nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej, aukcje i do udziału w plebiscycie na Książkę Roku 2016. - Przyjęliśmy w poczet członków KMHK kolegów: Marka Toberę, – dr nauk humanistycznych, byłego pracownika Głównej Księgarni Naukowej w Warszawie, a obecnie wykładowcę w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW i kierownika Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW oraz Krzesimira Jacka Zaczykiewicza, absolwenta Liceum Księgarskiego, emerytowanego wieloletniego kierownika Działu Wydawnictw Krajowych Księgarni ORWN i księgarni Bellona w Warszawie. 2. Referaty i prelekcje: Realizując podstawowy cel działalności KMHK w zakresie integracji środowiska księgarskiego i miłośników tradycji księgarskiej, zachowując pamięć historyczną o księgarzach polskich, wysłuchaliśmy referatów: historycznych, wspomnieniowych i okolicznościowych: - Referat historyczno-wspomnieniowy pt. „Zbigniew Balicki – współzałożyciel Stowarzyszenia Księgarzy Polskich” opracowała i wygłosiła Katarzyna Balicka-Więckowska. Zbigniew Balicki, społecznik i działacz Związku Zawodowego, był przewodniczącym ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich w Wiśle w 1956 roku i przez dwie kadencje wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego SKP. Od 1958 członek KMHK; - Referat pt. „Polski rynek księgarski” opracował i wygłosił Piotr Dobrołęcki w oparciu o …
Wyświetlono 25% materiału - 386 słów. Całość materiału zawiera 1547 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się