Poniedziałek, 10 grudnia 2012
za okres: marzec 2008 – grudzień 2012
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru73
Mijająca kadencja władz naszego Stowarzyszenia przebiegała w latach 2008-2012, które były trudne zarówno dla księgarstwa, jak i dla całego rynku książki. Negatywne zmiany nasiliły się szczególnie w ostatnich dwóch latach. Zaliczyć do nich trzeba spowolnienie gospodarki, co przełożyło się na spadek popytu, a ze spraw branżowych podwyżkę podatku VAT do 5 proc. od 1 stycznia 2011 roku. Przedstawione sprawozdanie omawia działalność ZG SKP i całej organizacji w odniesieniu do uchwał XVI Zjazdu i stanowi materiał do oceny minionej kadencji oraz przedstawienia wniosków programowych do pracy naszej organizacji na dalsze lata. XVI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgarzy Polskich odbył się 14 marca 2008 roku w Warszawie. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia, które na pierwszym posiedzeniu plenarnym ukonstytuowały się następująco: Zarząd Główny Przewodniczący – Waldemar Janaszkiewicz Wiceprzewodniczący – Jerzy Okuniewski Sekretarz – Alicja Mystkowska-Leszczyńska Z-ca Sekretarza – Katarzyna Dominiak-Słomka Skarbnik – Joanna Wójcik Z-ca Skarbnika – Magdalena Gowin Członek Prezydium – Bogdan Klukowski Członkowie Zarządu Anna Andrejczuk Czesław Apiecionek Urszula Grzyniewska Katarzyna Kurosad Andrzej Metzger Tadeusz Prześlakiewicz Andrzej Skrzypczak Józefa Witas W okresie kadencji w składzie Zarządu Głównego nastąpiły zmiany: • w związku ze śmiercią Andrzeja Metzgera, zgodnie z § 23 statutu Zarząd Główny powołał do swego składu, poprzez kooptację, Krzysztofa Kaletę. Uchwała nr 7 z marca 2009 roku. • na miejsce Jerzego Okuniewskiego, który zrezygnował z pełnienia funkcji wybrany został nowy wiceprzewodniczący – Leszek Gowin. Uchwała nr 6 z 30 czerwca 2010 roku. Główna Komisja Rewizyjna Przewodniczący – Janusz Korol Wiceprzewodniczący – Marian Stefaniak Sekretarz – Jadwiga Wasiak Członkowie: Grażyna Górzyńska-Krawczyk, Jacek Jaworski, Halina Kustosz, Danuta Tryba. Główny Sąd Koleżeński Przewodniczący – Wiesław Mierzwicki Wiceprzewodnicząca – Maria Górajek Sekretarz – Krystyna Gryc Członkowie: Krystyna Dołoszyńska, Ludgarda Grauer, Lech Nieduziak, Maria Raczyńska. I. Realizacja uchwały XVI Krajowego Zjazdu Delegatów z 14.03.2008 roku określającej główne kierunki działalności Stowarzyszenia w następnych latach: 1. Integracja środowiska księgarskiego. 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych księgarzy. 3. Współpraca ze szkołami księgarskimi. 4. Regulacja rynku książki, w szczególności: a) wspieranie działań dotyczących jednolitego systemu informacji o książce, b) przestrzeganie przepisów prawa na rynku podręczników szkolnych. 5. Współpraca z Izbą Księgarstwa Polskiego oraz innymi organizacjami działającymi na rynku książki. Wszystkie wymienione zagadnienia, z różnym nasileniem, były przedmiotem działań Zarządu Głównego, Zarządów Okręgów i Kół. Niektóre tematy znajdują się także w obszarze zainteresowań pozostałych organizacji zrzeszających księgarzy i wydawców, z którymi SKP współpracuje przy ich realizacji. Dotyczy to głównie spraw związanych z regulacją rynku podręczników szkolnych, ustawą o książce czy stawką podatku VAT na książki. Żadne z przedstawionych zagadnień nie zostało w pełni zrealizowane, dlatego też powinny pozostać przedmiotem zainteresowania władz Stowarzyszenia w czasie kolejnej kadencji. II. Sprawy organizacyjne: 1. Uporządkowanie struktury organizacyjnej SKP. 2. Opracowanie przez Komisję statutową nowego projektu statutu w oparciu o kierunki zmian zaakceptowane przez delegatów na XVI Zjeździe SKP. 3. Uporządkowanie materiałów archiwalnych. Wykonano następujące prace: • segregacja dokumentów, • przekazanie do biblioteki Technikum Księgarskiego w Warszawie współczesnych publikacji książkowych z zakresu księgoznawstwa, m.in. z serii „Książki o książce”, • przekazanie w formie darowizny publikacji książkowych i prasowych z zakresu księgoznawstwa do Biblioteki Narodowej i biblioteki Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. III. Inicjatywy SKP i wydarzenia z udziałem Stowarzyszenia: 1. Zorganizowanie w 2008 roku Jubileuszu 100-lecia organizacji księgarskich w Polsce w związku z setną rocznicą narodzin Związku Księgarzy Polskich (1908). W odrodzonej Polsce Związek zajmował się regulowaniem stosunków handlowych, organizował kształcenie kadr księgarskich, czuwał nad etyką zawodu księgarza. W 1950 roku Związek został zlikwidowany. Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, które powstało w 1956 roku m.in. z inicjatywy członków zlikwidowanego Związku, czuje się spadkobiercą jego tradycji i dorobku. Po swoim poprzedniku przejęło sprawdzone formy i zakres działania, troskę o społeczną rangę zawodu, który przez wieki cieszył się szacunkiem i uznaniem oraz dbałość o kształcenie ogólne i zawodowe. Dlatego tak ważne dla Stowarzyszenia było przypomnienie historii Związku Księgarzy Polskich i sylwetek ludzi, którzy wyznaczyli najważniejsze kierunki działalności naszej organizacji. Program obchodów 100-lecia organizacji księgarskich w Polsce, ukazujący dorobek księgarstwa polskiego oraz współczesną działalność księgarzy w upowszechnianiu książki i czytelnictwa, zawierał m.in.: – objęcie patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego obchodów rocznicowych; – złożenie wniosków Stowarzyszenia o przyznanie odznaczeń resortowych: Medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznak honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz wyróżnień „Zasłużony dla Warszawy”. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski uhonorował działalność Stowarzyszenia Księgarzy Polskich Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; – zorganizowanie 21 września konferencji „100–lecie organizacji księgarskich w Polsce 1908 – 2008”, w Domu Dziennikarza w Warszawie, wspólnie z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek oraz wręczenie najbardziej zasłużonym księgarzom odznak honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej”; – zorganizowanie (wspólnie z redakcją „Wiadomości Księgarskich”) konferencji dla księgarzy i wydawców na temat tradycji, teraźniejszości i przyszłości zawodu księgarza podczas 12. Targów Książki w Krakowie; – zorganizowanie 29 listopada przez Koło SKP w Radomiu obchodów 100-lecia powstania Związku Księgarzy Polskich. Podczas uroczystości wręczono zasłużonym księgarzom dyplomy z wyrazami uznania za działalność na rzecz promocji książki i czytelnictwa oraz integracji środowiska księgarskiego; – zakończenie obchodów 100-lecia organizacji księgarskich podczas uroczystości Święto Księgarza 12/13 zorganizowanej 12 grudnia 2008 roku w Klubie Księgarza. …
Wyświetlono 25% materiału - 819 słów. Całość materiału zawiera 3278 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się