Poniedziałek, 19 lipca 2021
UBYŁO MILION CZYTELNIKÓW, WIĘCEJ USŁUG ONLINE
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 550 (13/2021)
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące stanu bi­bliotek publicznych w Polsce w ubiegłym roku. Niestety pan­demia i wprowadzone obostrzenia wpłynęły mocno na ich funkcjonowanie. Na koniec 2020 roku funkcjonowały 7782 biblioteki publicz­ne, w tym 5169 filii bibliotecznych (w 2019 roku było 7881 bi­bliotek publicznych, w tym 5272 filie biblioteczne). Biblioteki publiczne prowadziły 873 oddziały dla dzieci i młodzieży oraz 867 punktów bibliotecznych. Widać wyraźnie, że mamy do czynienia z tendencją spad­kową liczby bibliotek w naszym kraju. Najwięcej bibliotek publicznych (łącznie z filiami) działa­ło w województwie mazowieckim (12,2 proc. ogólnej liczby podmiotów). Większość placówek w Polsce (65 proc.) prowa­dziła swoją działalność na wsi. Biblioteki a księgarnie Pokusiliśmy się o zestawienie mapy bibliotek z mapą księgarń funkcjonujących w Polsce. W większości przypadków woje­wództwa, w których funkcjonuje największa liczba bibliotek mogą pochwalić się również sporą liczbą księgarń. Prym wie­dzie województwo mazowieckie – 946 bibliotek, 328 księgarń. Śląskie – 762 biblioteki, 177 księgarń, małopolskie – 709 biblio­tek, 185 księgarń. Z kolei tam, gdzie jest najmniej bibliotek, jest i najmniej księgarń: np. opolskie, świętokrzyskie, podlaskie. Duża rozbieżność jest natomiast w dwóch województwach: podkarpackim – 668 bibliotek i 97 księgarń oraz lubelskim – 571 bibliotek i 80 księgarń. Podczas gdy na jedną bibliotekę publiczną przypadało śred­nio 4917 mieszkańców, na jedną księgarnię – średnio 21.753 mieszkańców. Ubywa czytelników Biblioteki straciły w ubiegłym roku aż 17,8 proc. czytelników. Łącznie było ich niespełna 5 mln, podczas gdy rok wcześniej – blisko 6 mln. Najliczniejszą grupę czytelników bibliotek publicznych we­dług kategorii wiekowych stanowiły osoby w wieku 25-44 lata (1,3 mln, rok wcześniej ta grupa liczyła 2,2 mln). Pod wzglę­dem zajęcia, przeważającą grupę czytelników aktywnie wy­pożyczających stanowiły osoby pracujące (39 proc. ogólnej liczby czytelników, w 2019 roku – 38,2), a w dalszej kolejności …
Wyświetlono 25% materiału - 282 słów. Całość materiału zawiera 1129 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się