Wtorek, 29 stycznia 2008
Planowanie marketingowe w wydawnictwie – cz. 3
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru213
Równocześnie ze zbieraniem danych o segmencie rynku wydawniczego, na którym działa edytor, należy podjąć wysiłek zgromadzenia informacji o sposobie funkcjonowania samej firmy. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli wskazać m.in. jej główne słabości, najważniejsze mocne strony, kluczowe dla obecnej pozycji konkurencyjnej porażki i sukcesy z przeszłości, nękające ją problemy, niespójności w podejmowanych działaniach itp. Ogromne znaczenie dla stworzenia właściwego planu marketingowego ma ponadto ocena uzyskanych wyników rynkowych i stopnia osiągnięcia założonych celów, zakresu dostosowania poszczególnych grup tytułowych do potrzeb czytelników oraz skuteczności konkurowania z innymi. Dołączając do tego historyczne dane liczbowe dotyczące dystrybucji książek, można będzie w dalszych etapach planowania marketingowego wyodrębnić konkretne zalecenia co do dalszego funkcjonowania oficyny. Proces zbierania i analizy informacji powinien być dokonywany według segmentów rynkowych. Dzięki temu badanie daje bardziej precyzyjne wyniki i pomaga uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania. Jeśli zatem w wydawnictwie nie była dotychczas przeprowadzana segmentacja, wybór grup docelowych i pozycjonowanie (STM – od ang. segmentation, targeting, positioning), proces planowania marketingowego jest dobrym momentem, by podjąć się tego zadania. W ogólnym ujęciu polega ono na podzieleniu czytelników na homogeniczne grupy o porównywalnych potrzebach lub cechach, wyborze tych z nich, które są grupami docelowymi dla wydawcy, a następnie wskazaniu pożądanej pozycji edytora w stosunku do oferty konkurencyjnej w wybranych segmentach. Kryterium podziału może przyjąć postać m.in. przyczyny nabycia książki (lektura dla celów doskonalenia zawodowego, rozwoju pasji osobistych, jako forma spędzania wolnego czasu, na prezent dla innej osoby itp.) albo sposobu dokonywania płatności (np. nabycie na fakturę, zakup za gotówkę, płatność kartą) Krytyczna samoocena Gromadzone w trakcie strategicznej analizy wydawnictwa wewnętrzne dane jakościowe informują o misji i wizji edytora, strategicznych celach oraz sposobach konkurowania na rynku książki. Powinny obejmować szczegóły dotyczące struktury firmy – nie tylko w odniesieniu do hierarchii organizacyjnej, ale też do modelu realizacji procesów i zasad regulujących współpracę pomiędzy poszczególnymi pionami, działami, a nawet kluczowymi stanowiskami. Należy dokładnie poznać sposób tworzenia oferty, a zatem wybierania nowych tytułów, decydowania o dodrukach i nowych wydaniach, kształtowania zawartości i okładek poszczególnych książek, podejmowania decyzji o terminie wprowadzenia ich do obrotu. Warto zastanowić się, jakie cechy książek powodują, że są one kupowanie (lub nie) przez klientów, oraz które z nich w porównaniu do innych dostępnych tytułów na rynku stanowią zalety, a które wady. Ważnymi informacjami są te dotyczące przyjętej metody określania cen (kosztowa czy rynkowa?), wykorzystywanych kanałów dystrybucji (które i dlaczego?), a w końcu całej strategii komunikacji marketingowej (budżety promocyjne, reklamy, PR, sprzedaż bezpośrednia, telemarketing, promocja sprzedaży, e-marketing itd.). Dane ilościowe potrzebne do przeprowadzenia strategicznej analizy wydawnictwa dotyczą w większości wydatków marketingowych oraz sprzedaży. Te ostatnie po odpowiedniej obróbce pomogą wskazać kluczowe tytuły, najważniejsze kanały dystrybucji; umożliwią weryfikację wybranych uprzednio docelowych segmentów rynkowych oraz stworzenie właściwych strategii konkurowania. Gromadzone powinny być dane o: ilości i wartości sprzedaży w rozbiciu na grupy tematyczne, poziom merytoryczny książek, kanały sprzedaży, rodzaje pośredników handlowych, grupy odbiorców i obszary geograficzne; marży netto i brutto; rabatach udzielanych poszczególnym kontrahentom; sprzedaży nowości w stosunku …
Wyświetlono 25% materiału - 481 słów. Całość materiału zawiera 1924 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort