Wtorek, 31 marca 2020
RAPORT STL
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 519 (6/2020)
Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przeprowadziło badanie sytuacji zawodowej tłumaczy literatury. Analiza została przygotowana w  oparciu o  dane dotyczące 550 umów, które zostały przekazane przez 196 respondentów – to ok. 20 proc. czynnych zawodowo tłumaczy literatury. Pytano ankietowanych o płeć, liczbę opublikowanych przekładów, przynależność do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, udział dochodów z przekładu literackiego w dochodach ogółem, uzyskiwane wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych i repartycje indywidualne dla autorów tekstów naukowych, granty na przekłady, prowadzenie działalności gospodarczej, świadczenia zdrowotne i emerytalne, a także o przedmiot zawieranych umów, czas trwania licencji, rodzaje publikacji, języki, z których tłumaczą, stawki za wykonanie przekładu i udzielenie prawa do korzystania z niego, objętość tłumaczonych publikacji, przedział czasu między podpisaniem umowy a dostarczeniem tekstu oraz o inne formy wynagrodzenia. Zdecydowana większość tłumaczy literatury zawiera z wydawcami umowy cywilnoprawne. W chwili wypełniania kwestionariusza własną działalność gospodarczą prowadziło 21 proc. badanych. W badanym okresie respondenci najczęściej tłumaczyli z  jednego języka źródłowego (obcego) na język polski. Dziewięciu respondentów tłumaczyło z języka polskiego na język angielski lub niemiecki. Wśród umów dotyczących utworów tłumaczonych na język polski najczęstszym językiem źródłowym był angielski. Umowy dotyczące utworów tłumaczonych z tego języka stanowiły 65 proc. wszystkich analizowanych umów. Umowy dotyczące utworów tłumaczonych z drugiego pod względem popularności wśród respondentów języka – francuskiego – nie przekroczyły 5 proc. wszystkich umów. Aż 62 proc. umów zawartych przez respondentów w analizowanych latach zakłada powrót praw do przekładu do tłumacza po upływie okresu określonego w umowie – najczęściej (51 proc.) jest to umowa licencyjna. Tylko w 35 proc. przypadków tłumacze godzili się przenieść prawa do przekładu na wydawcę na czas nieokreślony. Przeniesienie praw do tłumaczenia na zawsze to nie jest rynkowy standard. Średni okres dysponowania przez wydawcę prawami do przekładu wynosił siedem lat. Na mocy niektórych umów licencja jest automatycznie przedłużana, …
Wyświetlono 25% materiału - 289 słów. Całość materiału zawiera 1156 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się