środa, 25 lipca 2018
E‑COMMERCE W POLSCE 2018
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 483 (11/2018)
Najnowszy raport „E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” powstał na podstawie badania zrealizowanego na przełomie marca i kwietnia 2018 roku na grupie 1500 internautów w wieku 15 i więcej lat. Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy dynamicznych ankiet CAWI (Computer-Assisted Web Interview) losowo emitowanych na witrynach o łącznym zasięgu pokrywającym ponad 90 proc. polskich internautów. W najbardziej ogólnym ujęciu można stwierdzić, że celem badania było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Natomiast ze szczególną uwagą przeprowadzono m.in. analizy: postaw wobec zakupów internetowych wśród kupujących i niekupujących w sieci, znajomości marek obecnych w e-handlu, motywacji w zakresie wyboru sklepów internetowych, kupowanych produktów oraz wydatków na poszczególne kategorie, także planów w zakresie zakupów w sieci, źródeł informacji na temat produktów, efektu ROPO, jak również preferencji dotyczących sposobu realizacji transakcji internetowych czy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Według najnowszych dostępnych danych poziom penetracji internetu w Polsce, dla grupy wiekowej od 7 do 75 lat, wynosi 83,6 proc. W związku z powyższym liczbę internautów w naszym kraju szacować można na 27,8 mln osób. Odsetek internautów, którzy dokonali przynajmniej jednorazowego zakupu w internecie wynosi 56 proc. Zakupów w polskich sklepach internetowych dokonało 54  proc. e-konsumentów, a 23 proc. internautów deklaruje również aktywność handlową za pośrednictwem zagranicznych e-sklepów. W  grupie e-konsumentów znajdują się przedstawiciele wszystkich grup wiekowych, z różnym poziomem wykształcenia i dochodów na gospodarstwo domowe, różnie oceniający swoją sytuację ekonomiczną. W porównaniu do osób deklarujących niekupowanie przez internet można zaobserwować lekką przewagę osób poniżej 50 roku życia, z wyższym wykształceniem i dobrze oceniających sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego. 54 proc. kupujących w sieci to kobiety (mężczyźni stanowią 46 proc. tej populacji). W grupie badanych najliczniej reprezentowani byli przedstawiciele grupy wiekowej 25-34 lata, 31 proc. respondentów to internauci w wieku 15-24 lata, a respondenci w wieku 35-49 lata stanowili 35 proc. Natomiast 12 proc. ankietowanych należało do grupy wiekowej „50+”. Ogólne tendencje Zachowania zakupowe online badanych osób różnią się pod względem wybieranych kategorii lub częstotliwości ich kupowania, w zależności od płci, wieku, wykształcenia czy statusu ekonomicznego internauty. Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, mężczyźni – w porównaniu do kobiet – charakteryzują się większym zainteresowaniem takimi kategoriami produktów, jak np. telefony, smartfony, tablety, akcesoria GSM oraz bilety do kina/teatru. Osoby po 50-tce częściej kupują produkty farmaceutyczne oraz materiały budowlane i wykończeniowe, natomiast osoby do 24. roku życia – bilety do kina/ teatru oraz odzież, dodatki i akcesoria. W  grupie osób kupujących online najpopularniejszymi kategoriami produktów w ostatnich 12 miesiącach są odzież, dodatki, akcesoria, książki/płyty/ filmy oraz bilety do kina/teatru. Książki, płyty i filmy (obok podróży, biletów do kina/ teatru, kosmetyków/perfum, artykułów dziecięcych i multimediów) są z kolei produktami wymienianymi najczęściej jako te, które badani zamierzają kupić w przyszłości. Jak czytamy w raporcie firmy Gemius: „Kupujący online mają generalnie bardzo dobrą opinię o zakupach przez internet i opinia ta ulega polepszeniu. Są one przede wszystkim postrzegane jako nieskomplikowane i wygodne, ale także tańsze i zajmujące mniej czasu, niż kupowanie w sklepach tradycyjnych. Większość atrybutów wizerunkowych kupowania online zanotowało kolejny rok z rzędu wzrost wskazań. W tegorocznym pomiarze szczególnej poprawie uległa percepcja bezpieczeństwa zakupów online oraz ich łatwości i wygody”. Zdecydowana większość e-konsumentów używa do zakupów online komputera przenośnego. Jednocześnie 58 proc. z nich de klaruje wykorzystywanie w tym celu urządzeń mobilnych, takich jak smartfon lub tablet. Urządzenia mobilne jako narzędzie do zakupów online są szczególnie popularne wśród osób w wieku 15-24 lat. Najczęstszymi problemami, z  którymi badani stykają się podczas zakupów za pomocą urządzeń mobilnych są niedostosowanie stron i serwisów do używanych urządzeń oraz niewygodne formularze na stronach internetowych. Badani w różnym wieku i różnej płci odmiennie postrzegają pojawiające się w procesie zakupów trudności. Osobom najmłodszym częściej przeszkadza brak aplikacji mobilnych, zaś osoby po 50-tce skarżą się na konieczność wykonania podczas zakupów zbyt dużej liczby operacji. Z badania wynika również, że czynnikiem najsilniej zachęcającym respondentów do zakupów online jest ich całodobowa dostępność (element wskazany aż przez 87 proc. odpowiadających). Kolejnymi często wymienianymi są: „wygoda rozumiana jako brak konieczności jechania do sklepu” oraz nieograniczony czas na wybór poszukiwanego produktu. Tak jak całodobowa dostępność jest najsilniejszym pozytywnym elementem zakupów online, tak zdecydowanie preferowanym przez kupujących sposobem dostawy jest dostawa kurierem bezpośrednio do domu lub pracy (78 proc. wskazań wśród osób deklarujących robienie zakupów online). Jest to nie tylko najbardziej pożądana i motywująca do zakupów forma dostawy, ale także najczęściej wybierana przez osoby kupujące w Internecie (75 proc. wskazań). W opinii badanych dwie firmy kurierskie osiągają zdecydowanie lepsze wyniki niż konkurenci. Marki DPD i DHL to te, z usług których kupujący online korzystają najczęściej. Osoby, które tak chętnie korzystają z usług dostawy bezpośrednio do domu lub pracy często chciałyby, aby zakupione przez nich towary zostały wniesione do domu przez kuriera. Taką preferowaną możliwość zaznacza aż 66 proc. spośród robiących zakupy online. Ponad połowa kupujących online (57 proc.) deklaruje, że formą zwrotu najbardziej zachęcającą do korzystania z  e-zakupów jest możliwość darmowego odesłania produktu kurierem (door-to-door). Jest to preferowana opcja niezależnie od płci czy wykształcenia badanych. Formy płatności Internauci pytani o  formy płatności, które najbardziej zachęcają …
Wyświetlono 25% materiału - 746 słów. Całość materiału zawiera 2987 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się