Poniedziałek, 21 sierpnia 2006
Książka i prawo
Czasopismo"Magazyn Literacki Książki"
Tekst pochodzi z numeru8/2006
Pracownik wydawnictwa założył własną działalność gospodarczą polegającą na wydawaniu książek tego samego rodzaju co pracodawca. Jakie kroki może w takiej sytuacji podjąć pracodawca? Wśród podstawowych obowiązków pracowniczych kodeks pracy w art. 100 wymienia m.in. dbałość o dobro zakładu pracy, ochronę jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy ma znaczenie bardzo szerokie, a konkretyzację znajduje w określonych sytuacjach. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, obejmuje głównie tajemnicę produkcji, technologii produkcji, zawartości produktów, informacje związane z organizacją pracy, wreszcie informacje handlowe. Bez wątpienia sposób pozyskiwania przez wydawcę praw autorskich czy praw z licencji, sposób tworzenia planu wydawniczego, prowadzenie całego procesu wydawniczego, wreszcie dane handlowe można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa, a jej złamanie za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Naruszenie tych obowiązków może stanowić przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę (z zachowaniem okresu wypowiedzenia), jeśli zaś naruszenie było ciężkie – pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z nielojalnym pracownikiem w trybie natychmiastowym, a więc bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, o którym mowa w art. 52 kodeksu pracy, musi być zawinione. Czy dane naruszenie tych obowiązków będzie można kwalifikować jako ciężkie, zależeć będzie od konkretnych okoliczności i całokształtu postępowania pracownika. Warto pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie jest „nadzwyczajnym” …
Wyświetlono 25% materiału - 220 słów. Całość materiału zawiera 883 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
Dostęp czasowy
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
Dostęp terminowy
Płatność kartą płatniczą lub przelewem
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail.
Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeżeli jesteś już abonentem Rynku Książki