Poniedziałek, 21 sierpnia 2006
Książka i prawo
Czasopismo"Magazyn Literacki Książki"
Tekst pochodzi z numeru8/2006
Pracownik wydawnictwa założył własną działalność gospodarczą polegającą na wydawaniu książek tego samego rodzaju co pracodawca. Jakie kroki może w takiej sytuacji podjąć pracodawca? Wśród podstawowych obowiązków pracowniczych kodeks pracy w art. 100 wymienia m.in. dbałość o dobro zakładu pracy, ochronę jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy ma znaczenie bardzo szerokie, a konkretyzację znajduje w określonych sytuacjach. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, obejmuje głównie tajemnicę produkcji, technologii produkcji, zawartości produktów, informacje związane z organizacją pracy, wreszcie informacje handlowe. Bez wątpienia sposób pozyskiwania przez wydawcę praw autorskich czy praw z licencji, sposób tworzenia planu wydawniczego, prowadzenie całego procesu wydawniczego, wreszcie dane handlowe można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa, a jej złamanie za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Naruszenie tych obowiązków może stanowić przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę (z zachowaniem okresu wypowiedzenia), jeśli zaś naruszenie było ciężkie – pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z nielojalnym pracownikiem w trybie natychmiastowym, a więc bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, o którym mowa w art. 52 kodeksu pracy, musi być zawinione. Czy dane naruszenie tych obowiązków będzie można kwalifikować jako ciężkie, zależeć będzie od konkretnych okoliczności i całokształtu postępowania pracownika. Warto pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie jest „nadzwyczajnym” …
Wyświetlono 25% materiału - 220 słów. Całość materiału zawiera 883 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się