Wtorek, 11 kwietnia 2006
Książka i prawo
Czasopismo"Magazyn Literacki Książki"
Tekst pochodzi z numeru4/2006
W ydawnictwo podpisuje umowy licencyjne i umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe ze spadkobiercami autorów. Czy w takim przypadku może stosować zryczałtowane, 50 proc. koszty uzyskania przychodów? Zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f) koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami ustala się w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Przepis ten wyraźnie wymienia jedynie twórców i artystów wykonawców jako osoby uprawnione do skorzystania z preferencyjnych, wyższych kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że 50 proc. kosztów uzyskania przychodów nie można stosować przy umowach ze spadkobiercami twórców. Warto dodać, że podwyższone o 50 proc. koszty uzyskania przychodów zostały przyznane przez ustawodawcę twórcom z tego względu, że z założenia stworzenie utworu pociąga za sobą określone inwestycje (np. sprzęt komputerowy, papier, energia elektryczna, zakup publikacji czy artykułów dla plastyków). Wydawnictwo zatrudnia na umowę o pracę grafików, którzy w ramach wypełniania obowiązków ze stosunku pracy wykonują projekty okładek i ilustracje do książek. Czy do przychodów uzyskiwanych przez pracownika z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do stworzonych przezeń utworów można stosować zryczałtowane, 50 proc. koszty uzyskania przychodów? Przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f nie uzależnia stosowania zryczałtowanych 50 proc. kosztów uzyskania przychodów od formy umowy pomiędzy twórcą a wydawcą. Ważne jest jedynie, by przedmiotem …
Wyświetlono 25% materiału - 263 słów. Całość materiału zawiera 1054 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się