Czwartek, 18 grudnia 2008
Książka i prawo
Czasopismo"Magazyn Literacki Książki"
Tekst pochodzi z numeru12/2008
Umowy, których brzmienie budzi wątpliwości co do tego, jaka była zgodna wola stron i cel umowy, nierzadko stają się przedmiotem sądowych rozstrzygnięć. Na gruncie prawa autorskiego jest to tym częstsze, gdyż przepisy precyzują wymagania, jakim umowy powinny dla swej ważności lub osiągnięciu określonych skutków sprostać. Instrumentalna poezja W lutym 1995 roku Wojciech P. zawarł z Telewizją SA „umowę na wykorzystanie utworu”, w której znalazły się budzące wątpliwości zapisy, m.in. w § 2 „Autor wyraża zgodę na wykorzystanie przez TVP K. utworów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w programie telewizyjnym pt. »Wszystko gra« (…), którego emisja premierowa planowana jest w dniu 3 III 95 na antenie programu I”, w § 4: „Autor przenosi na TVP K. całość służących mu z mocy ustawy lub na mocy umów autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania oraz rozporządzania programem, o którym mowa w § 2, na wszelkich możliwych do wykorzystania odrębnych polach eksploatacji spośród wymienionych w treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, oraz w § 5: „Za prawo do wykorzystania utworów oraz za przeniesienie praw, o których mowa w § 4, TVP K. zapłaci autorowi kwotę 28 zł za 1 min. antenową”. Przywołany w umowie załącznik nigdy nie powstał. W wyemitowanym 3 marca 1995 roku odcinku wykorzystano jeden utwór Wojciecha P. pt. „Wiolonczela”. Autor sukcesywnie wysyłał Telewizji swoje wiersze na temat różnych instrumentów, a te były wykorzystywane w audycji „Wszystko gra” do 2001 roku – łączny …
Wyświetlono 25% materiału - 242 słów. Całość materiału zawiera 971 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się