Niedziela, 3 listopada 2013
Polski krajobraz - cz. 1
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru367
W okresie kwiecień-maj 2013 roku na zlecenie fundacji Legalna Kultura przeprowadzono badanie obejmujące grupę użytkowników typu UGC (user-generated content), a więc internautów, których aktywność w sieci polega na zamieszczaniu autorskich treści – przede wszystkim przekazów o charakterze artystycznym, jak muzyka, filmy, czy zdjęcia). Twórcy badania, definiując interesującą ich grupę użytkowników sieci, oparli się przede wszystkim na raporcie OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) z 2007 roku. Zgodnie z jego zapisami UGC, albo też UCC (user-cretaed content) należy rozumieć jako: 1) treści tworzone przez użytkowników, powszechnie dostępne w internecie (wymóg publikacji); 2) treści związane z kreatywnym wkładem; 3) treści generowane poza aktywnością zawodową użytkowników. Warto także podkreślić, że w treściach typu UGC, wszystkie te trzy warunki powinny być spełnione jednocześnie. „By można było mówić o treściach typu UGC, wszystkie te 3 warunki powinny zostać spełnione jednocześnie. W praktyce jednak ustalenie ścisłych granic i precyzyjnych definicji okazuje się bardzo trudne – kłopot sprawia chociażby oddzielenie działalności czysto amatorskiej od profesjonalnej w przypadku twórców, którzy poza internetem funkcjonują jako zawodowi artyści” – czytamy w raporcie z badania. Jego twórcy zdają sobie sprawę z braku szerokich doświadczeń w tym zakresie na rodzimym polu – problematyka związana z treściami UGC nie była jak dotąd szczegółowo analizowana w kontekście funkcjonowania internetu w Polsce. Omawiane badanie miało zatem charakter przede wszystkim poznawczy – jego celem było m.in. rozpoznanie cech charakterystycznych objętej analizą grupy, ich sieciowych zachowań czy poglądów na temat udostępniania twórczości w sieci i motywacji autorów, jak również stopnia ich wiedzy na temat korzyści i ograniczeń związanych z tego rodzaju aktywnością oraz jakich stron internetowych ona dotyczy. Raport z badania prezentuje jednak zarówno obraz twórców, jak i odbiorców treści. W przypadku tych pierwszych zrealizowano zogniskowany wywiad grupowy, w którym udział wzięli głównie artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki. Informacje o odbiorcach treści pochodzą z kolei z internetowego badania ankietowego, przeprowadzonego na potrzeby projektu. Odbiorcy treści UGC Uczestnikami badania ilościowego zrealizowanego w oparciu o ankietę internetową przeprowadzonego w pierwszej połowie maja bieżącego roku byli użytkownicy witryn internetowych o łącznym miesięcznym zasięgu obejmującym ponad 70 proc. polskich internautów (dobór próby losowo- kwotowy). Respondenci to grupa 1000 osób od 15 lat wzwyż. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne takie jak: płeć, wiek, wykształcenie oraz wielkość miejscowości zamieszkania, a także zmienne związane z szeroko pojętym stylem życia. W badaniu wzięło udział 521 kobiet i 479 mężczyzn. Jeśli chodzi o przedziały wiekowe, kształtują się one następująco: 15-18 lat – 88 osób, 19-24 lata – 182, 25-34 lata – 272, 35-49 lat – 284 i powyżej 50 lat – 172. Respondentów z wykształceniem niepełnym podstawowym, podstawowym, gimnazjalnym i zawodowym było 332, maturę miało 389 badanych, a wykształcenie wyższe – 279. 319 osób uczestniczących w badaniu mieszka na wsi, 310 w małym mieście (do 100 tys. mieszkańców), 226 w mieście średniej wielkości (do 500 tys. mieszkańców), a 146 w mieście liczącym ponad pół miliona mieszkańców. Rozkład dochodów netto na osobę w gospodarstwie domowym przedstawia się następująco: poniżej 500 zł – 136 respondentów, między 501 a 1000 zł – 118, między 1001 a 2000 zł – 247, między 2001 a 3000 zł – 65 oraz powyżej 3000 zł – 45. 388 uczestników badania odmówiło odpowiedzi na pytanie o dochody, bądź nie potrafiło określić ich wysokości. Jeżeli chodzi o sytuację zawodową, uwzględniono następujące przedziały: uczniowie i studenci (230 badanych), osoby zatrudnione na stałe lub pracujące dorywczo (495), osoby nie pracujące, zajmujące się domem i/lub dziećmi, będące na rencie lub emeryturze (166), bezrobotni (139), osoby pozostające w jeszcze innej sytuacji zawodowej (60). Natomiast status zawodowy badanych to: pracownicy umysłowi wyższego szczebla (127 respondentów), pracownicy umysłowi niższego szczebla (166), prywatni przedsiębiorcy (34), pracownicy fizyczni lub rolnicy (82) oraz osoby o innym statusie zawodowym (85). Twórcy i odbiorcy UGC Na początku badania przeprowadzono wspomniane już rozróżnienie na twórców i odbiorców treści typu UGC. Pierwsze pytanie miało charakter ogólny i dotyczyło aktywnego uczestnictwa w sieci – a dokładniej zamieszczania rożnego typu przekazów, związanych z szeroko rozumianą twórczością. Z wypowiedzi respondentów wynika, że 1/4 …
Wyświetlono 25% materiału - 681 słów. Całość materiału zawiera 2727 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się