Poniedziałek, 21 stycznia 2013
Aktywności Sekcji Publikacji Elektronicznych PIK
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru346


14 stycznia odbyło się posiedzenie Sekcji Publikacji Elektronicznych PIK z udziałem przedstawicieli ABE-IPS, eLib.pl, Biblioteki Analiz, Legimi, NetPress Digital, Porozumienia Wydawców, Young Digital Planet S.A., Wydawnictwa Nakom oraz Wydawnictwa Naukowego PWN, a także jako gościa – przedstawiciela Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw. Na liście członków jest jeszcze dziewięć firm, jednakże, jak postanowiono, lista będzie zweryfikowana. Do Sekcji mogą dołączyć członkowie Sekcji Audio, która zostanie zlikwidowana z powodu zbyt małej liczby członków. Wybrano prezydium Sekcji na nową kadencję, do którego weszli: Łukasz Gołębiewski (Biblioteka Analiz) jako przewodniczący (ponownie) oraz Edyta Małkiewicz (YDP) i Natalia Wojciechowska (WN PWN).

Wśród najważniejszych tematów, jakimi powinna zająć się Sekcja w tym roku jest problem zrównania stawki podatku VAT na publikacje elektroniczne i publikacje drukowane. Sekcja wyda w tej sprawie odrębne oświadczenie skierowane do władz i mediów.
Postanowiono też, że temat sprzedaży plików w abonamencie będzie szerzej omawiany
podczas II Forum Wydawców, jakie PIK zorganizuje w marcu tego roku, na którym firmy Legimi i WN PWN (ibuk.pl) przedstawią swoje modele abonamentowe, a z drugiej strony Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw przedstawi oczekiwania wydawców w za-
kresie zabezpieczenia ich interesów – prawnych i biznesowych. Kolejna prezentacja te-
go tematu odbędzie się podczas Warszawskich Targów Książki w Warszawie w maju tego roku.

Autor: PD