Poniedziałek, 13 marca 2006
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru153
Okazuje się, że w polskiej praktyce obrotu prawami autorskimi i licencjami nie jest oczywista kwestia opodatkowania tych transakcji podatkiem VAT. Mamy tu do czynienia z dwiema sytuacjami: a) gdy umowa zostaje zawarta z podmiotem pierwotnie uprawnionym z praw autorskich, tj. z twórcą, b) gdy umowa zostaje zawarta z podmiotem wtórnie uprawnionym, tj. nie będącym twórcą, ale np. spadkobiercą czy nabywcą praw autorskich lub praw z licencji. Gdy umowę zawiera twórca W pierwszym przypadku sprawa wydaje się prosta – w zakresie podatku VAT umowy licencyjne i umowy przenoszące prawa autorskie zawierane z twórcami, tj. podmiotami pierwotnie uprawnionymi do rozporządzania prawami autorskimi do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), rodzą dwie sytuacje: a) wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15 ust. 3a ustawy o VAT, b) stosowanie obniżonej, 7-proc. stawki tego podatku na podstawie poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Wyłączenie umów autorskich z opodatkowania VAT-em będzie miało miejsce wówczas, gdy z tytułu wykonania takiej umowy twórca jest związany z wydawcą „prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny” określającymi warunki wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenie i przejęcie przez zlecającego odpowiedzialności za wykonanie tych czynności przez twórcę wobec osób trzecich. Na marginesie, trudno powstrzymać się przed zgryźliwą uwagą w stosunku do naszego ustawodawcy, który stosuje w akcie prawnym rangi ustawowej tak bełkotliwe sformułowanie jak „prawne więzy tworzące stosunek prawny”. Nie trzeba być prawnikiem, by nie mieć wątpliwości, że to „masło maślane”, czyli błąd logiczny określany z łacińska idem per idem. Jakie są praktyczne konsekwencje regulacji art. 15 ust. 3 i 3a dla zawierania umów autorskich? Otóż, umowa z autorem, grafikiem czy tłumaczem musi być tak skonstruowana, by rodziła między stronami stosunek quasi-pracowniczy, a więc taki, w którym to zlecający (wydawca) narzuca wykonawcy (autorowi, grafikowi, tłumaczowi) sposób, miejsce i czas wykonania prac, a także przejmuje na siebie odpowiedzialność wykonawcy wobec osób trzecich z tytułu wykonania tych prac. Ustęp 3a został dodany do art. 15 ustawy o VAT w wyniku nowelizacji ustawy z 21 kwietnia 2005 roku, która weszła w życie 1 czerwca tego roku, i jest konsekwencją batalii, jaką podjęli twórcy wobec objęcia ich podatkiem VAT w nowej ustawie w brzmieniu na dzień 1 maja 2004. Szkoda tylko, że ustawodawca, wprowadzając to kompromisowe rozwiązanie, nie zwrócił uwagi, że w obrocie prawami autorskimi i licencjami trudno mówić o stosunkach quasi-pracowniczych. Istotą czynności podejmowanych przez twórców i zmierzających do stworzenia utworu jest zachowanie niezależności wobec zlecającego, a ustawowy nakaz, by umowy z autorami narzucały im sposób, czas i miejsce wykonania dzieła, jeśli mamy mówić o wyłączeniu z VAT-u, świadczy o niezrozumieniu istoty procesu twórczego. By jednak bezpiecznie wyłączyć taką umowę z opodatkowania VAT, należy zawrzeć w niej wyraźne postanowienia: 1. gdzie (np. w siedzibie wydawcy …
Wyświetlono 25% materiału - 487 słów. Całość materiału zawiera 1949 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort