środa, 20 września 2017
Stan bibliotek w Polsce
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru466
Główny Urząd Statystyczny zaprezentował właśnie wyniki analizy wydatków z budżetu centralnego, budżetów samorządowych oraz polskich gospodarstw domowych poczynionych w 2016 roku na szeroko pojętą kulturę.   Wydatki budżetowe Okazuje się, że wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2016 roku zwiększyły się nominalnie w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrósł także w porównaniu z 2015 rokiem ich udział w strukturze wydatków budżetu państwa. Zmniejszyły się natomiast wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, podobnie jak ich udział w wydatkach ogółem. „W sumie wydatki publiczne, tj. wydatki budżetu państwa i samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (pomniejszone o dotacje i subwencje z budżetu państwa dla samorządów i o transfery pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) w 2016 roku wyniosły 8 873,1 mln zł (nominalnie o 3,9 proc. więcej niż w 2015 roku), co w odniesieniu do PKB stanowiło 0,48 proc. (w roku poprzednim – 8 565,3 mln zł i także 0,48 proc.). Publiczne wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 7 353,5 mln zł i stanowiły 81,9 proc. wydatków publicznych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ogółem (w 2015 roku – 80,5 proc.)” – czytamy w opracowaniu „Kultura w 2016 roku” sporządzonym przez GUS. Książki i inni Jednocześnie przeciętne roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych w 2016 roku wyniosły 347,40 zł (wobec 340,08 zł w 2015) na jedną osobę w gospodarstwie domowym i zwiększyły się nominalnie o 7,32 zł (tj. o 2,2 proc.) w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że udział wydatków na kulturę w łącznych wydatkach gospodarstw domowych – podobnie jak w 2015 roku – wyniósł 2,6 proc. W 2016 roku – podobnie jak w latach poprzednich – najwyższe wydatki związane były z korzystaniem z mediów, zwłaszcza elektronicznych. Opłaty za korzystanie z urządzeń odbiorczych (abonament radiowy i telewizyjny) oraz za telewizję cyfrową i kablową (bez opłat za telewizję kablową w ramach pakietu usług telekomunikacyjnych) wyniosły 110,16 zł przeciętnie na jedną osobę w gospodarstwach domowych (o 2,8 proc. mniej w porównaniu z 2015 rokiem). Stanowiły zatem blisko 1/3 rocznych wydatków gospodarstw domowych na kulturę (31,7 proc. wobec 33,3 proc. w roku poprzednim). Z danych GUS wynika, że na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki) wydano przeciętnie na jedną osobę 23,64 zł (o 3,7 proc. więcej niż w 2015 roku), a wraz z podręcznikami do nauki kwota ta wyniosła 44,04 zł (spadek o 18,4 proc.). Wieś a miasto Niezmiennie obserwujemy zróżnicowanie między miastem a wsią. W miastach wydatki na zakup gazet i czasopism wyniosły przeciętnie 35,28 zł, tj. 8,7 proc. średnich wydatków gospodarstwa domowego na kulturę, a na wsi – 19,80 zł, tj. 7,7 proc. (w 2015 r. odpowiednio: 30,96 zł, tj. 9,4 proc. oraz 19,92 zł, tj. 7,9 proc.). Na zakup książek i innych wydawnictw – wydano 32,04 zł, tj. 7,9 proc. w gospodarstwach zamieszkających w miastach, a 10,08 zł, tj. 3,9 proc. – na wsi (w roku poprzednim odpowiednio: 31,08 zł, tj. 7,9 proc. oraz 9,60 zł, tj. 3,8 proc.). Dla porównania w 2016 roku w gospodarstwach domowych na bilety wstępu do teatrów, instytucji muzycznych i kin wydano przeciętnie na jedną osobę 31,92 zł (o 16,7 proc. więcej niż w 2015). Tu również zaznaczyły się wyraźne różnice między miastem i wsią, wynikające głównie z ograniczonego dostępu mieszkańców wsi do instytucji kultury. Na bilety wstępu do tych instytucji gospodarstwa w miastach wydały 42,60 zł przeciętnie na jedną osobę w gospodarstwie domowym (wzrost o 15,6 proc. w porównaniu z 2015 rokiem), tj. 10,5 proc. łącznych wydatków na kulturę (wobec 9,3 proc. w roku poprzednim), a na wsi – 15,00 zł (o 39,9 więcej niż w roku poprzednim), tj. 5,8 proc. (wobec 5,0 proc. w 2015). Dominacja telewizji Najbardziej powszechnym wśród tzw. artykułów użytku kulturalnego jest odbiornik telewizyjny, który posiadało 96,4 proc. gospodarstw domowych, a blisko 2/3 gospodarstw (62,2 proc.) dysponowało urządzeniem do odbioru telewizji satelitarnej lub korzystało z usług operatora sieci telewizji kablowej (w 2015 roku było to odpowiednio: 96,8 proc. i 66,5 proc.). Wzrost, o 5,9 proc. w porównaniu z 2015 rokiem (z 32,40 zł do 34,32 zł), dotyczył również wydatków na zakup sprzętu do odbioru, rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu. Ich wzrost odnotowano w gospodarstwach pracujących na własny rachunek (o 62,1 proc.) i gospodarstwach emerytów i rencistów (o 13,8 proc.), spadek natomiast – w gospodarstwach pracowników (o 9,9 proc.) i gospodarstwach rolników (o 0,8 proc.). „Jest to prawdopodobnie efektem różnych nowości technologicznych i programowych oferowanych przez operatorów sieci …
Wyświetlono 25% materiału - 736 słów. Całość materiału zawiera 2946 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się