Wtorek, 5 stycznia 2016
Raport Głównego Urzędu Statystycznego
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru421
Książki i inni... W  ubiegłym roku udział wydatków na kulturę w  łącznych wydatkach gospodarstw domowych wyniósł 2,7  proc. Z analiz GUS wynika, że najbardziej powszechnym wśród tzw. artykułów użytku kulturalnego jest odbiornik telewizyjny, który posiadało 96,7 proc. gospodarstw domowych, a  blisko 2/3 gospodarstw (65,9 proc.) mogło odbierać telewizję satelitarną lub kablówkę. Największy udział w tych wydatkach stanowiły koszty korzystania z mediów, szczególnie elektronicznych. Opłaty za korzystanie z urządzeń odbiorczych (abonament radiowy i  telewizyjny) oraz za telewizję cyfrową i kablową (bez opłat za telewizję kablową w ramach pakietu usług telekomunikacyjnych) wyniosły 122,00 zł przeciętnie na jedną osobę w gospodarstwach domowych i stanowiły ponad 1/3 wszystkich rocznych wydatków gospodarstw domowych na kulturę. Na gazety i  czasopisma gospodarstwa domowe wydały w  2014 roku przeciętnie na jedną osobę 31,68 zł - to 5  proc. mniej niż w  roku poprzednim, a  ich udział w  wydatkach na kulturę wyniósł 9,2 proc. Na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki) wydano przeciętnie 20,88 zł (o 3,9 proc. mniej niż w 2013), ale wraz z podręcznikami do nauki kwota ta wyniosła 63,72 zł (o 8 proc. mniej niż w 2013). Dla porównania, na bilety do kina i teatru przeciętny mieszkaniec Polski wydał 24,60 zł ; o 2,4 proc. mniej niż w roku poprzednim.  Ponadto w  miastach wydatki na zakup gazet i czasopism wyniosły przeciętnie 38,52 zł (tj. 9,5 proc. ogólnych wydatków gospodarstwa na kulturę), a na wsi - 21,00 zł (tj. 8,3 proc.), natomiast na zakup książek i innych wydawnictw - 28,56 zł (tj. 7  proc.) wydano w gospodarstwach miejskich, a 9 zł (tj. 3,6 proc.) - na wsi. Biblioteki GUS jako pierwszy opublikował także najnowsze dane dotyczące funkcjonowania bibliotek w 2014 roku. W tym okresie w Polsce działało 9812 bibliotek publicznych oraz placówek biblioteczno-informacyjnych (w 2013 roku - 9920). Wśród wszystkich bibliotek i  placówek biblioteczno-informacyjnych większość stanowiły biblioteki publiczne. W 2014 roku funkcjonowały 8094 placówki bibliotek publicznych, w tym 5486 filii bibliotecznych. Większość bibliotek publicznych i ich filii prowadziło swoją działalność na wsi (65,8 proc.). Na jedną bibliotekę publiczną i filię przypadało 4754 osoby. Wskaźnik ten wynosił: 8397 - dla miasta, a 2864 - dla wsi.  Liczba bibliotek publicznych i filii systematycznie maleje. Na koniec 2014 roku zanotowano spadek o  18 placówek bibliotecznych w stosunku do roku ubiegłego. Liczba punktów bibliotecznych, które prowadzone są najczęściej spo- łecznie w rejonach, gdzie jest trudny dostęp potencjalnego czytelnika do biblioteki lub filii, zwiększyła się o 19; według stanu w dniu 31 grudnia 2014 roku dzia- łalność prowadziło 1290 punktów bibliotecznych wobec 1271 rok wcześniej.  Poziom czytelnictwa, mierzony liczbą czytelników w  bibliotekach publicznych, był niższy niż w 2013 roku (spadek …
Wyświetlono 25% materiału - 384 słów. Całość materiału zawiera 1536 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się