Poniedziałek, 2 stycznia 2023
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 584 (24/2022)
Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przeprowadziło drugą edycję badania sytuacji zawodowej tłumaczy literatury. Analiza została przygotowana w oparciu o dane dotyczące 550 umów, które zostały przekazane przez 204 respondentów i respondentek, czyli prawdopodobnie co piątej aktywnej tłumaczki lub tłumacza literatury w Polsce. Badanie przeprowadzono w dniach 30 czerwca – 25 sierpnia 2022 roku drogą internetową za pomocą kwestionariusza Google. Badanie obejmowało umowy zawarte w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2022 roku, dotyczące przekładu pozycji książkowych posiadających numer ISBN. Każda z osób uczestniczących w badaniu mogła dostarczyć dane dotyczące od 1 do 5 umów zawartych w analizowanym okresie. Ankieta obejmowała pytania o płeć, liczbę opublikowanych przekładów, przynależność do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, udział dochodów z przekładu literackiego w dochodach ogółem, uzyskiwane wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych i repartycje indywidualne dla autorów tekstów naukowych, granty na przekłady, prowadzenie działalności gospodarczej, świadczenia zdrowotne i emerytalne, a także o przedmiot zawieranych umów (wykonanie tłumaczenia i udzielenie licencji bądź przeniesienie praw na czas określony lub nieokreślony itd.), czas trwania licencji, rodzaje publikacji, języki, z których tłumaczą, stawki za wykonanie przekładu i udzielenie prawa do korzystania z niego, objętość tłumaczonych publikacji, przedział czasu między podpisaniem umowy a dostarczeniem tekstu, średnie tempo pracy oraz o inne formy wynagrodzenia. Kwestionariusz Google opracowała Małgorzata Kafel, uzupełniła Agnieszka Myśliwy. Dane pozyskane drogą badania opracował Łukasz Deryło. Opiekę redakcyjną nad tekstem raportu sprawowały Ewa Penksyk-Kluczkowska oraz Agnieszka Myśliwy. Jak wynika z badania, 72 proc. respondentów stanowiły kobiety, dlatego też w dalszej części raportu domyślnie będzie stosowany rodzaj żeński. Około 80 proc. respondentek należało do STL. Największą grupę wśród badanych stanowiły doświadczone tłumaczki, mające na koncie ponad 20 przekładów. Najwięcej respondentek ukończyło studia filologiczne, druga co do liczebności grupa respondentek zaznaczyła opcję „Inne”, czyli studia niezwiązane z filologią, językoznawstwem i translatologią. Jak wynika z badania, granty na dofinansowanie przekładu otrzymywało zaledwie 6-7 proc. respondentek. Źródła utrzymania Najliczniejsza grupa w tej kategorii to osoby, dla których tłumaczenia są głównym źródłem utrzymania (ponad 75 proc. dochodu). Druga co do liczebności grupa to osoby, dla których tłumaczenia są pobocznym źródłem zarobku (poniżej 25 proc. dochodu). …
Wyświetlono 25% materiału - 340 słów. Całość materiału zawiera 1360 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się