Piątek, 20 marca 2020
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 518 (5/2020)

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wydawców, jest w trakcie przygotowań do kolejnej wypłaty wynagrodzeń z opłat reprograficznych zainkasowanych w roku 2019 dla wydawców, które oparte są m.in. na danych dotyczących działalności wydawniczej za lata 2017 i 2018.

Organizacja zwraca się do wydawców o przekazanie zagregowanych danych dotyczących liczby nakładów książek w latach 2017 i 2018 oraz – dla porównania jakości danych uzyskiwanych z Biblioteki Narodowej – informacje dotyczące liczby wydanych w tych latach tytułów (liczba ta powinna obejmować wszystkie tytuły wydane w danym roku – zarówno nowości, jak i wznowienia czy zmienione wydania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 429 39 29 lub 12 429 39 29 wew. 23.

Autor: (et)