Piątek, 30 stycznia 2015
Poligrafia i papier – przegląd wydarzeń
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru399
W ciągu minionych kilkunastu miesięcy nastąpiły istotne zmiany w przemyśle papierniczym oraz w produkcji poligraficznej na całym świecie. Przedstawiamy niektóre doniesienia, jakie pojawiły się w mediach branżowych, a które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na sytuację polskiego rynku książki w segmentach papierniczym i poligraficznym. W raporcie zaprezentowanym w miesięczniku „Świat Druku” (nr 10/2014) przedstawiono „Trendy na światowym rynku gazetowym”. W 2013 roku nakłady prasy wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 2 proc. w skali światowej, jednak w perspektywie minionych pięciu lat zmniejszyły się o 2 proc. Na całym świecie 2,5 mld ludzi czyta gazety w formie papierowej, a 800 mln – w elektronicznej. Nakłady prasy drukowanej rosną w krajach, w których rośnie znaczenie klasy średniej, bo jej przedstawiciele nie korzystają powszechnie z mediów elektronicznych. Natomiast zmniejszają się nakłady prasy drukowanej w krajach rozwiniętych, gdzie część czytelników decyduje się na elektroniczną wersję prasy. W 2013 roku nakłady prasy wzrosły o 1,45 proc. w Azji i o 2,56 proc. w Ameryce Łacińskiej, gdy spadły o 5,29 proc. w Ameryce Północnej i o 5,20 proc. w Europie. Przychody wydawców prasy ze sprzedaży wydań tradycyjnych i reklam drukowanych pozostały w 2013 roku na takim samym poziomie jak w roku 2012 i wynosiły 163 mld USD, jednak znacząco zmalały w porównaniu z najlepszym rokiem 2008, kiedy wynosiły 187 mld USD. Sprzedaż wydań cyfrowych gazet na świecie wzrosła o 60 proc., a okresie 5 lat wzrost ten wyniósł nawet 2000 proc.! Podsumowanie wyników pierwszego półrocza ubiegłego roku w przemyśle papierniczym zawiera artykuł „Przemysł papierniczy w Polsce w I półroczu 2014 roku” Zbigniewa Fornalskiego, który tradycyjnie zamieszcza analizy rynkowe w „Przeglądzie Papierniczym”. W numerze 10/2014 autor przedstawia sytuację nie tylko w naszym kraju, ale w szerszym kontekście międzynarodowym. Dobra koniunktura światowej gospodarki „wpłynęła pozytywnie na wzrost zużycia papieru i tektury na świecie, głównie na zużycie papierów do celów opakowaniowych oraz w mniejszym stopniu papierów do użytku domowego i sanitarnych. Obserwuje się duże zmniejszenie zużycia papierów do celów graficznych”. W większości regionów świata produkcja papieru i tektury zwiększyła się w pierwszej połowie ubiegłego roku w porównaniu z pierwszym półroczem roku poprzedniego. W Europie wielkość produkcji nie uległa zmienia, a spadek nastąpił jedynie w USA. W krajach europejskich należących do organizacji CEPI, która grupuje 18 krajowych organizacji producentów papieru i tektury, produkcja utrzymała się na poziomie sprzed roku i wyniosła 45,8 mln ton. Jednakże produkcja papierów graficznych spadła o 2,7 proc., a tym papieru gazetowego o 7,0 proc., graficznych papierów drzewnych niepowlekanych o 2,4 proc., graficznych papierów drzewnych powlekanych o 3,4 proc., graficznych papierów bezdrzewnych niepowlekanych o 0,3 proc. i graficznych papierów bezdrzewnych powlekanych o 0,6 proc. W ciągu trzech pierwszych kwartałów ubiegłego roku produkcja przemysłu papierniczego w Niemczech wzrosła o 1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, o czym informuje „Przegląd Papierniczy” (nr 12/2014). Wzrosła niewiele, ale jednak wzrosła produkcja papierów drukowych – o 0,5 proc. Łączny obrót przemysłu celulozowo-papierniczego w Niemczech wzrósł o 0,8 proc. W Polsce produkcja papieru i tektury wzrosła w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku o 3,5 proc., przy czym produkcja papieru gazetowego spadła aż o 16,0 proc. W pierwszym półroczu 2014 roku wzrósł eksport papieru i tektury o 1,9 proc., jak i import papieru i tektury o 6,7 proc. Eksport papieru gazetowego spadł aż o 69,4 proc., a papierów do druku, pisania i kopiowania o 4,2 proc. Najbardziej wzrósł import papieru gazetowego – o 17,5 proc., papieru do druku, pisania i kopiowania o 7,3 proc., a papierów powlekanych do celów graficznych o 11,5 proc. Średnia cena papieru …
Wyświetlono 25% materiału - 575 słów. Całość materiału zawiera 2301 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się