Piątek, 5 stycznia 2007
Rok Księgarza 2006 - 50 lat SKP
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru49
Obchody Roku Księgarza, który został ustanowiony w tym roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zostały zwieńczone w trakcie XV Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, który miał miejsce 25 listopada 2006 roku w Klubie Księgarza w Warszawie. Gośćmi jubileuszowego Zjazdu byli: Joanna Cicha, wicedyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Magdalena Ślusarska, dyrektor Instytutu Książki, Rafał Skąpski, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego, Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i wicedyrektor Biblioteki Narodowej, Roman Nowoszewski, wiceprezes Towarzystwa Bibliofilów, Barbara Rogalska, dyrektor Muzeum Drukarstwa w Warszawie, Piotr Dobrołęcki, wiceprezes Polskiej Izby Książki, Bożena Wójcik ze Zrzeszenia Handlu i Usług – Izby Księgarskiej we Wrocławiu, Teresa Włochyńska, wiceprezes Izby Księgarstwa Polskiego, Jerzy Mechliński, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy, a także Tadeusz Hussak, honorowy prezes SKP oraz przedstawiciele mediów, a wśród nich: Krzysztof Leszczyński z Portalu Księgarskiego, Irena Janowska-Woźniak z „Nowych Książek”, Andrzej Palacz, redaktor naczelny „Wydawcy” oraz Anna Pietruczak, zastępca redaktora naczelnego „Wiadomości Księgarskich”. Jako pierwszy zabrał głos Prezes Zarządu Głównego SKP, Waldemar Janaszkiewicz. Przywitał wszystkich gości i wygłosił krótkie przemówienie o historii, teraźniejszości i przyszłości SKP. Jego treść drukujemy na stronie 28. W następnej kolejności wystąpił przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Zjazdu SKP Kazimierz Mrowczyk, który prowadził również obrady poprzedniego Zjazdu, a zgodnie ze statutem SKP, mandaty delegatów zjazdu zwyczajnego obowiązują również, gdy zwoływany jest następnie zjazd nadzwyczajny. Zjazd Jubileuszowy przyjął tylko jedną uchwałę – uchwałę o przyznaniu tytułów członka honorowego dziewiętnastu zasłużonym działaczom SKP. Później głos zabrali zaproszeni goście. W ich wystąpieniach dominował akcent na wspólne działanie nie tylko wszystkich organizacji księgarskich, ale wszystkich organizacji działających w sferze książki obejmujących wszystkie zawody – od drukarzy, przez wydawców, po księgarzy i bibliotekarzy. O przeszłości księgarstwa i dorobku najstarszej i największej organizacji księgarskiej jaką jest SKP mówił Tadeusz Hussak, honorowy prezes SKP, który stał na jego czele przez 31 lat. Okolicznościowy referat o historii i zadaniach polskiego księgarstwa wygłosił Bogdan Klukowski, który kierował również pracami organizacyjnymi uroczystości jubileuszowych Stowarzyszenia i współdziałał w przygotowaniu wspólnej wystawy jubileuszowej SKP i PTWK oraz w doniosłej uroczystości otwarcia tej wystawy 6 listopada w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Listy gratulacyjne, jakie napłynęły do Jubileuszowego Zjazdu SKP odczytała zaproszona specjalnie na tę uroczystość Krystyna Czubówna, uczestniczka wielu wydarzeń w warszawskim Klubie Księgarza. Gratulacje w formie listów złożyli: Kazimierz Michał Ujazdowski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jerzy Mechliński, przewodniczący …
Wyświetlono 25% materiału - 391 słów. Całość materiału zawiera 1564 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort