Poniedziałek, 24 stycznia 2011
Odpowiedzialność członka zarządu
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru292
Wyrokiem z dnia 5 stycznia 2011 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy uwzględnił w całości powództwo przeciwko Zbigniewowi Rawskiemu i zasądził na rzecz powoda od pozwanego kwotę 40.232 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Pomimo, iż jest to wyrok jeszcze nieprawomocny, gdyż pozwanemu służy od niego apelacja, niewątpliwie jest tylko kwestią czasu, kiedy wierzyciel będzie dysponował tytułem wykonawczym i nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel reprezentowany przez prawników z Kancelarii Prawniczej Patrimonium złożył pozew w rzeczonej sprawie już we wrześniu 2008 roku. Na podstawie załączonych dowodów sąd zdecydował się wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym już na początku października 2008 roku. Jednakże pozwany – nie dając za wygraną – złożył sprzeciw, w wyniku którego sąd skierował sprawę do rozpoznania w zwykłym trybie gospodarczym. W dniu wydania wyroku nie ulegało wątpliwości, iż kroki prawne podejmowane przez pozwanego służyły wyłącznie obstrukcji procesowej. Jako przykład można wskazać wytoczenie przez pozwanego w trakcie trwania niniejszego procesu powództwa przeciwegzekucyjnego, które notabene zostało oddalone prawomocnym wyrokiem. Mimo to, ww. działania pozwanego skutkowały zawieszeniem postępowania toczącego się przed sądem gospodarczym aż na okres 20 miesięcy. Podstawą prawną odpowiedzialności pozwanego w stanie faktycznym, na gruncie którego sąd wydał korzystny dla wierzyciela wyrok, był art. 299 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Powyższy przepis stanowi podstawę do dochodzenia przez wierzycieli spółki roszczeń od osób wchodzących w skład zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawą „uruchomienia” odpowiedzialności członka zarządu spółki na podstawie tego przepisu nie musi być jednak tylko i wyłącznie (wbrew literalnemu brzmieniu przepisu) okoliczność, …
Wyświetlono 25% materiału - 259 słów. Całość materiału zawiera 1036 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się