Wtorek, 11 sierpnia 2009
Podsumowanie trzeciej edycji studiów podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki”
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru253


Minął ponad miesiąc od zakończenia trzeciej edycji Studiów Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w roku akademickim 2008/2009 organizowanych przez Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Bolesława Prusa i Bibliotekę Analiz. 28 naszych tegorocznych absolwentów może cieszyć się wakacjami, ale dla organizatorów czas wypoczynku jeszcze nie nadszedł.

Po zapoznaniu się z opiniami studentów, które wyrazili anonimowo w ankietach na zakończenie pierwszego i drugiego semestru, przygotowaliśmy końcowe sprawozdanie z działalności studiów, które we fragmentach publikujemy. Prezentowane dane przygotowano na podstawie opinii 23 studentów.

Na trzecią edycję Studiów Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” zapisało się 30 osób. Rozpoczęcie, z udziałem dr. Grzegorza Łęcickiego, prorektora WWSH, i władz Biblioteki Analiz, nastąpiło 18 października. Z tej okazji na spotkanie ze studentami przybyła znana feministka, a zarazem historyk sztuki, krytyk literacki i dziennikarka telewizyjna: Kazimiera Szczuka.

Do końca czerwca odbyło się 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych, w sumie 180 godzin zajęć z zakresu edytorstwa i rynku książki (w tym 16 godz. w pracowni komputerowej) oraz dwa spotkania z gośćmi specjalnymi: Andrzejem Tomaszewskim – typografem i Waldemarem Janaszkiewiczem – księgarzem, prezesem Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.

Zgodnie z programem studiów omówiono zagadnienia z następujących przedmiotów:

I. Rynek książki w Polsce 1998-2008 – 4 godz. zajęć z wykładowcą praktykiem
II. Forma prawna działalności firmy i jej konsekwencje – 2 godz. zajęć teoretycznych z wykładowcą praktykiem
III. Zarządzanie wydawnictwem – 20 godz., w tym 4 godz. teorii z wykładowcą akademickim, 16 godz. zajęć z praktykiem
IV. Podstawy edytorstwa, typografia – 30 godz. z trzema różnymi wykładowcami praktykami, w tym 14 godz. wykładów i 16 godz. ćwiczeń w pracowni komputerowej
V. Redakcja językowa publikacji – 30 godz. zajęć teoretyczno-praktycznych z wykładowcami akademickimi
VI. Nabywanie i sprzedawanie tytułów – 4 godz. zajęć z wykładowcą praktykiem
VII. Budowanie planu wydawniczego – 6 godz. zajęć z wykładowcą praktykiem
VIII. Prawo autorskie – 12 godz. zajęć z wykładowcą praktykiem
IX. Instytucje i organizacje kultury, targi oraz media związane z rynkiem książki – 6 godz. zajęć z wykładowcami praktykami
X. Marketing na rynku książki – 2 godz. zajęć teoretycznych z wykładowcą akademickim
XI. Marketing wydawnictwa – 4 godz. zajęć teoretycznych z wykładowcą akademickim
XII. Marketing książki – 8 godz. zajęć z wykładowcą praktykiem
XIII. Badania rynku – 6 godz. zajęć teoretyczno-praktycznych z wykładowcą praktykiem
XIV. Promocja, plan marketingowy – 16 godz. zajęć teoretyczno-praktycznych z wykładowcą praktykiem
XV. Public relations – 10 godz. zajęć teoretyczno-praktycznych z wykładowcą praktykiem
XVI. Dystrybucja i logistyka w wydawnictwie – 10 godz. zajęć teorii i ćwiczeń z wykładowcą praktykiem
XVII. Finanse w wydawnictwie – 8 godz. zajęć teoretycznych na przykładach z rynku wydawniczego z wykładowcą praktykiem
XVIII. Podstawy prawa pracy – 2 godz. zajęć teoretycznych z wykładowcą praktykiem

W ciągu całego roku akademickiego studenci otrzymywali bezpłatnie branżowe czasopisma Biblioteki Analiz: dwutygodnik Biblioteka Analiz, miesięcznik „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, kwartalnik „Wiadomości Księgarskie” i kwartalnik literacki „Wyspa”.

Zakończenie studiów odbyło się 27 czerwca z udziałem prof. Jerzego Snopka, dziekana WWSH i przedstawicieli Biblioteki Analiz. Świadectwo ukończenia odebrało: z wynikiem celującym – 10 osób, bardzo dobrym – 8, dobrym – 10. W sumie 28 studentów (z przyczyn niezależnych od organizatorów w pierwszym semestrze z nauki zrezygnowały dwie osoby). Z tej okazji z absolwentami spotkała się Anna Milewska – aktorka filmowa i teatralna oraz poetka.

Tytułem uzupełnienia: studentom najbardziej podobały się zajęcia z wykładowcami- praktykami i z redakcji językowej publikacji oraz sama organizacja i atmosfera studiów, najmniej grafik zajęć w pracowni komputerowej z edytorstwa i typografii. Poprawić musimy również zakres poruszanych problemów z finansów i więcej czasu zaplanować na przygotowanie zaliczeniowej pracy z zarządzania wydawnictwem.

Zebrane doświadczenia i opinie studentów posłużą do korekty dotychczasowego programu studiów tak, aby bardziej spełniał oczekiwania naszych studentów. O szczegółach dotyczących czwartej edycji studiów będziemy Państwa informować w kolejnych wydaniach Biblioteki Analiz oraz na stronie Rynek-Książki.pl, zakładka „studia podyplomowe”.


Autor: ANNA PIETRUCZAK