Poniedziałek, 26 sierpnia 2019
ZA OCHRONĘ PRAW AUTORSKICH TRZEBA WIĘCEJ ZAPŁACIĆ
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 504 (15/2019)
W  środę 21 sierpnia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie ze zmianami za sprawy o ochronę praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej trzeba będzie więcej zapłacić. O zmianach w ustawie z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej jako u.k.s.s.c.) dyskutowano od kilku lat, gdyż wiele jej uregulowań pochodziło sprzed kilkunastu lat i nie przystawało do aktualnej rzeczywistości. Proces legislacyjny planowanych zmian trwał od stycznia 2019 r., a zakończył się uchwaleniem w dniu 4 lipca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawę opublikowano w  Dzienniku Ustaw nr 1469 w dniu 6 sierpnia 2019 r. W części dotyczącej zmian kosztów sądowych w sprawach cywilnych nowe przepisy wchodzą w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia nowej ustawy, tj. z dniem 21 sierpnia 2019 r. Jak to było dotychczas? Do tej pory w sprawach o naruszenie praw autorskich płaciło się następujące koszty sądowe: w przypadku pozwu o ochronę niemajątkowych praw autorskich (niezależnie od liczby żądań zawartych w pozwie, np. o zaniechanie naruszania poprzez wycofanie książki z obrotu, o zamieszczenie oświadczenia z przeprosinami) – 600 zł (dotychczasowy art. 26 ust. 1 pkt 4 u.k.s.s.c.), zaś w  przypadku pozwu o  ochronę majątkowych praw autorskich – 5 proc. wartości dochodzonego roszczenia (dotychczasowy art. 13 ust. 1 u.k.s.s.c.). Analogicznie były uregulowane opłaty sądowe w przypadku spraw o ochronę praw do patentu, znaku towarowego czy wzoru przemysłowego, a także spraw o roszczenia związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji (jednorazowa ryczałtowa opłata 600  zł za roszczenia niemajątkowe + 5 proc. dochodzonych kwot roszczeń pieniężnych, np. zadośćuczynień, odszkodowań). Nowe regulacje Teraz sytuacja się całkowicie zmienia – pozwy o ochronę praw autorskich wnoszone od środy 21 sierpnia 2019 roku należy opłacać zupełnie inaczej i niestety drożej. I tak zgodnie z nowym art. 26a u.k.s.s.c.: „Art. 26a. 1. W sprawach o: 1) ochronę praw autorskich i  praw pokrewnych jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, w tym europejskich praw własności intelektualnej, 2) zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji – pobiera się od pozwu opłatę stałą lub stosunkową w kwocie określonej w art. 13–13d od każdego roszczenia pieniężnego, a od każdego innego roszczenia stałą w kwocie 300 złotych. 2. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o: 1) zabezpieczenie dowodów, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231); 2) zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe lub innej osoby do udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentacji, o  których mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 3) zabezpieczenie dowodów, o którym mowa w art. 2861 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo …
Wyświetlono 25% materiału - 456 słów. Całość materiału zawiera 1826 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort