Poniedziałek, 11 stycznia 2010
Biblioteka Analiz wydawcą „Notesu Wydawniczego”
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru265


Od 1 stycznia 2010 roku Biblioteka Analiz przejmuje wydawanie miesięcznika „Notes Wydawniczy”, ustalili właściciele obydwu firm.

„Notes Wydawniczy” jest jednym z najstarszych pism o rynku książki, ukazuje się od maja 1992 roku. Redaktorem naczelnym pozostanie Krzysztof Jaśkiewicz. Redakcja, dział obsługi prenumeraty i reklamy od 1 stycznia przeniesione zostaną na ul. Mazowiecką 2/4 pok. 116. Zamówienia prenumerat i reklam, a także wszelkie reklamacje prosimy kierować pod numery tel./fax (022) 828 36 31, 827 93 50 lub e-mail ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl. Przedpłaty na prenumeratę na 2010 rok prosimy wpłacać na konto: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 2/4 p. 116, 00-048 Warszawa, NIP: 525-22-29-696, nr rachunku: 55 1020 1156 0000 7302 0008 4921. Warunki prenumeraty pozostają na 2010 rok niezmienione, cena podstawowa rocznej prenumeraty to 259 zł. Do końca stycznia obowiązuje promocyjna cena – 169 zł.

Pierwszy numer w 2010 roku (a 213 w historii pisma) ukaże się jeszcze w styczniu. Ubiegłoroczne opóźnienia i perturbacje związane z numerami łączonymi wynikały z trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się cały rynek, a prasa branżowa w szczególności (dotkliwy spadek przychodów z reklam). Problemy nie ominęły również Biblioteki Analiz, wierzymy jednak, że wspólnie uda się podtrzymać wieloletnią tradycję „Notesu Wydawniczego” na rynku, m.in. dzięki połączeniu działów kolportażu i administracji, co pozwala uzyskane oszczędności skierować na dalszy rozwój miesięcznika. Nie przewidujemy w 2010 roku żadnych opóźnień w wydawaniu kolejnych numerów. Planujemy natomiast liczne promocje i niespodzianki, o których będziemy na bieżąco informować.

Autor: ŁUKASZ GOŁĘBIEWSKI
PREZES BIBLIOTEKI ANALIZ