Wtorek, 26 sierpnia 2008
„Rynek książki w Polsce. Edycja 2008”
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru228


Zbliża się już jedenasta edycja naszej sztandarowej publikacji czyli „Rynku
książki w Polsce”. Podobnie jak w roku poprzednim, publikujemy cztery tomy:
„Wydawnictwa”, „Dystrybucja”, „Poligrafia” oraz – znacznie poszerzone w stosunku
do roku ubiegłego – „Who is Who”.

„Rynek książki w Polsce” po raz
pierwszy ukazał się w 1998 roku, w atmosferze polemik i dyskusji. Na trwałe
jednak trafił do kalendarza wydawniczego, z roku na rok poszerzając grupę
odbiorców. Wydanie 2008 obejmuje wydarzenia na rynku do sierpnia 2008, w tym
dane finansowe za 2007 rok, znacznie poszerzone w stosunku do tych, wcześniej
publikowanych w Bibliotece Analiz, „Rzeczpospolitej” i „Magazynie Literackim
KSIĄŻKI”. Nad ostatecznym kształtem merytorycznym książki pracował w tym roku
zespół autorski: Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow, Tomasz Nowak, Piotr
Dobrołęcki, Paweł Waszczyk i Ewa Tenderenda-Ożóg.

Co roku książka trafia
nie tylko do branż, które opisuje, lecz także na półki bibliotek, ale i do
gabinetów analityków finansowych w bankach, funduszach inwestycyjnych, firmach
leasingowych i agencji badania rynku. Jest czytana przez zagranicznych
inwestorów (kilka wydań w języku angielskim, jedno w niemieckim) i przez
dziennikarzy. Częstokroć stanowi podstawowe, o ile nie jedyne, źródło informacji
o polskim rynku książki. Dzięki Państwa współpracy – nadsyłanym danym,
uzupełnieniom, poprawkom – ten obraz może być jeszcze bogatszy, pełniejszy,
obarczony mniejszą liczbą błędów. Ponieważ prace redakcyjne zbliżają się do
końca, zatem prosimy o nadsyłanie ostatnich uwag i poprawek na adres:
pawel@rynek-ksiazki.pl.

„Rynek książki w Polsce” to także ceniony nośnik
reklamy, co roku ukazują się w nim strony reklamujące czołowych graczy z
poszczególnych branż. Przypominamy o tym, gdyż czas zamawiania reklam także
niedługo upływa, a tegoroczne wydanie ukazuje się w takim samym formacie jak
edycja z 2007 roku. Kontakt w sprawie reklam, zamówienia i wymagania techniczne:
ewa@rynek-ksiazki.pl.

Autor: (I)
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort