środa, 8 sierpnia 2018
ANALIZY I PROGNOZY
Przychody wydawnictw w Polsce w 2017 roku spadły o 5 proc. – w cenach zbytu wydawców – osiągając wartość 2,25 mld zł. Inflacja w tym okresie wyniosła 2 proc., a zatem realny spadek wartości rynku należy szacować na 3 proc. Spadek wartości branży wydawniczej, notujący nieco wyższą niż w poprzednim roku dynamikę niż w ostatnich latach, ma kilka przyczyn, niekiedy pozostających w bliskiej korelacji. Fundamentalną rolę […]
Wtorek, 18 lipca 2017
Analiza SWOT
Ujmując prognozy dotyczące rynku książki w sposób charakterystyczny dla analiz typu SWOT, możemy wyodrębnić następujące mocne i słabe strony polskiego rynku książki oraz związane z nimi szanse i zagrożenia: Mocne strony: 1. Konsolidacja i koncentracja podmiotów – Stopniowo postępujący wzrost liczby inicjatyw o charakterze konsolidacyjnym, zarówno w obszarze operacyjnym, jak i kapitałowym, zarówno w obszarze […]