Czwartek, 31 października 2019
Termin składania wniosków 29 listopada 2019
Najbliższa sesja Programu wsparcia wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu (wsparcie z tytułu wypłaty zaliczki) odbędzie się w lutym 2020r. Kryteria wyboru: jakość książki i jej znaczenie w myśli francuskiej wkład książki w rozwój literatury i myśli francuskiej na świecie, zobowiązania wydawcy do rozpowszechniania i promocji książki, długotrwałe zaangażowanie wydawcy w popularyzację tłumaczeń i promowanie autorów […]