Wtorek, 30 listopada 2021
DOTACJA MINISTERSTWA KULTURY
W księgarni Tarabuk w  Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona programom wsparcia dla bibliotek i małych księgarń. Uczestniczyli w niej wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, właściciel Księgarni Tarabuk Jakub Bułat oraz przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, właściciel księgarni Atlas w Warszawie, która także otrzymała wsparcie z programu certyfikacji […]
środa, 3 listopada 2021
MNIEJ PIENIĘDZY NA „PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło 33 programy Ministra na 2022 rok. Lista programów na rok 2022, decyzją Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, została poszerzona w  związku z dwusetną rocznicą pierwszego wydania zbioru Adama Mickiewicza w  1822 roku o  dodatkowy program zatytułowany „Ballady i romanse”. Termin składania wszystkich wniosków mija 30 listopada. Wnioskodawcy, którzy złożą […]
Wtorek, 29 czerwca 2021
DZIĘKI ZAKUPOM NOWOŚCI NA RYNEK WYDAWNICZY MA TRAFIĆ PONAD 580 MLN ZŁ
21 maja uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów został przyjęty Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Całkowity budżet wynosi 1.079.676.000 zł, z czego ok. 635 mln zł (ok. 59 proc.) to środki z budżetu państwa, a ok. 445 mln to wymagany wkład własny beneficjentów programu (41 proc.). Środki budżetowe zaangażowane w drugą edycję programu są […]
Niedziela, 13 czerwca 2021
Do 30 czerwca można składać wnioski do Programu Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu, który pomaga polskim wydawnictwom publikować francuskie książki w polskich tłumaczeniach. Przeznaczenie dotacji: wypłata zaliczki lub kwoty ryczałtowej (przewidzianej w umowie między wydawcą francuskim a polskim) tytułem licencji. Wsparcie może obejmować również koszty udostępnienia plików ikonograficznych. Termin składania wniosku: 30 czerwca. (s. […]
Sobota, 10 kwietnia 2021
PROGRAM WSPARCIA DLA LOKALNYCH KSIĘGARŃ
Aby wesprzeć amerykańskie niezależne księgarnie dotknięte skutkami Covid-19, organizacja The Book Industry Charity Foundation (Binc) powołała specjalny program grantowy pod nawą Survive to Thrive (Przetrwaj, aby się rozwijać). Dzięki darowiźnie od Ingram Charities i Ingram Content Group (firm technologicznych oferujących rozwiązania dla branży wydawniczej) udało się pozyskać 500 tys. dolarów. Do projektu dołączyła platforma Bookshop.org, oferując […]
Sobota, 10 kwietnia 2021
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznał dotacje w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Pozytywnie rozpatrzono 87 projektów na łączną kwotę blisko 4 mln 300 tys. zł. W sumie do resortu wpłynęły 683 wnioski. Najwyższą dotację przyznano Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom na kampanię „Lubimy czytać polskich autorów!” (250 tys. zł) oraz na program […]
środa, 10 lutego 2021
Ponad 150 organizacji pozarządowych otrzymało wsparcie z budżetu Poznania w konkursie ofert kulturalnych. Dofinansowanie otrzymały m.in. projekty: Poznański Festiwal Kryminału Granda, Festiwal Fantastyki Pyrkon, 37. Konkurs im. Kazimiery Iłłakowiczówny i 44. Międzynarodowy Listopad Poetycki, Festiwal Książka i Miasto. Peryferia, wydawanie czasopisma „Czas Kultury”, Biblioteka Stonewall – podcasty o literaturze oraz Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej.
środa, 23 grudnia 2020
Tarcza 6.0 – dlaczego nie ma księgarzy na liście beneficjentów
Polska Izba Książki wystąpiła 14 grudnia z zapytaniem do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o to, dlaczego stacjonarne księgarstwo (Kod PKD 47.61.Z – sprzedaż detaliczna książek w wyspecjalizowanych sklepach) – nie zostało objęte ochronną Tarczą 6.0 (o czym pisaliśmy w numerze 23/20). W liście wskazywano, że „liczba stacjonarnych księgarń w  Polsce spadła w okresie od […]
środa, 23 grudnia 2020
Poznań wspiera księgarnie
W ramach przyjętego 17 grudnia budżetu Miasta Poznania na rok 2021 podjęto decyzję o kontynuacji pakietu działań na rzecz dla środowiska kultury „Poznań Wspiera 2021”. Nowością w pakiecie jest wsparcie finansowe księgarń. „Wyasygnowaliśmy dodatkowo 90 tys. zł na konkurs dla poznańskich księgarni. Nie są one objęte obostrzeniami sanitarnymi, ale uznajemy, że wsparcie ich przetrwania w krajobrazie miasta jest w najlepszym […]
środa, 23 grudnia 2020
Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury skierował pismo do Ministra Kultury w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych (PLR). Jak czytamy w liście, „zwracamy się do Pana w związku z pilną potrzebą wyasygnowania większych środków na program, który w ostatnich latach przyniósł dużo dobrego wielu autorom literatury w języku polskim: wynagrodzeń z tytułu […]
środa, 23 grudnia 2020
Zakończyły się rozmowy pomiędzy Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi Unii Europejskie dotyczące kolejnej edycji programu Kreatywna Europa. Nowa edycja programu dysponować będzie budżetem w wysokości 2,4 mld euro. Nadchodząca siedmioletnia edycja nadal kłaść będzie nacisk na różnorodność kulturową i językową w Europie oraz na wykorzystanie nowych technologii, co pozwoli sektorowi zachować konkurencyjność i nadążyć za […]
Czwartek, 10 grudnia 2020
ODRZUCONO SENACKIE POPRAWKI DO USTAWY
28 listopada dla księgarzy pojawiła się nadzieja na wsparcie rządowe w związku ze skutkami pandemii koronawirusa. Tego dnia Senat na posiedzeniu wprowadził kilkaset poprawek do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie przyjęli 452 poprawki. Zakładały one m.in. rozszerzenie kręgu […]