Poniedziałek, 21 sierpnia 2023
Blisko 230 nowych przekładów
Instytut Książki rozstrzygnął tegoroczny nabór do Programu Translatorskiego ©POLAND, którego celem jest wsparcie przekładów dzieł literatury polskiej na inne języki. W 2023 roku przeznaczono na ten cel blisko 5 mln […]
Czwartek, 27 lipca 2023
Zgłoszenia do 28 sierpnia
Organizacja Publishing Scotland oferuje granty dla wydawców z siedzibą poza Wielką Brytanią na tłumaczenie szkockich pisarzy. Grant wypłacony zostanie w funtach brytyjskich i obejmie tylko koszty tłumaczenia. Zgłoszenia w pierwszym […]
Czwartek, 20 lipca 2023
313 wniosków otrzyma dofinansowanie drugiego rozstrzygnięcia w programie „Doskonała nauka II”. Na wsparcie organizacji konferencji naukowych i wydanie monografii naukowych MEiN przeznaczy 28 mln zł.
Czwartek, 29 czerwca 2023
Dofinansowanie dla Grupy Wydawniczej Relacja i Stowarzyszenia Kreatywna Polska
Poznaliśmy wyniki naboru w ramach programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych”. Program udziela wsparcia „najbardziej wartościowym inicjatywom i projektom przyczyniającym się m.in. do budowania wysokiej jakości oferty przemysłów kreatywnych, łączącym wysoką wartość […]
środa, 14 czerwca 2023
Ogłoszone trzykrotne przez Instytut Literatury wsparcie w postaci Tarczy dla literatów pozwoliło w poprzednich latach na wydanie setek artystycznych, niekomercyjnych książek. Pomoc dla wydawców i pisarzy została przewidziana również na […]
Piątek, 9 czerwca 2023
Termin zgłoszeń: 30 czerwca
Do 30 czerwca można składać wnioski do Programu Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu, który pomaga polskim wydawnictwom publikować francuskie książki w polskich tłumaczeniach. Przeznaczenie dotacji: wypłata zaliczki lub kwoty ryczałtowej […]
Piątek, 26 maja 2023
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził kryteria i zasady rozdziału dotacji w 2023 roku Priorytetu 1. Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 […]
Wtorek, 16 maja 2023
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru programu „Partnerstwo dla książki”. Wyniki odwołań można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki5 Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki […]
środa, 19 kwietnia 2023
Wydawnictwa AA, Biały Kruk i Espirt rozbiły bank
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu „Literatura” 2023. W tym roku dofinansowanie otrzyma 174 projekty na łączną kwotę 3 877 575,00 zł. Łącznie każdy […]
środa, 15 lutego 2023
O środki można aplikować do 13 marca
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. Budżet programu wynosi 10 mln zł. Celem programu Kultura – Interwencje. Edycja 2023 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa […]
środa, 28 grudnia 2022
Wojewoda chciał zablokować wypłaty
50 projektów stypendialnych otrzyma finansowanie miasta. Warszawa przeznaczy na ten cel blisko 2 mln zł na wsparcie realizacji projektów z wielu dziedzin sztuki, w tym literatury i upowszechnianie kultury. Łącznie […]
środa, 2 listopada 2022
WIĘCEJ ŚRODKÓW NA CZASOPISMA
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił 32 programy na 2023 rok. Termin składania wniosków mija 30 listopada. Wyjątkiem są nabory do programów „Ochrona zabytków” i „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów […]