środa, 4 marca 2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki programów dotacyjnych. W programie „Literatura” pozytywnie oceniono 146 wniosków, a na 2020 rok przyznano ponad 3 mln zł, natomiast w programie „Promocja czytelnictwa” najwyższe noty otrzymały 93 wnioski, a łączna kwota dotacji wynosi 4,4 mln zł. W ramach programu „Partnerstwo dla książki” przyznano prawie 4,5 mln zł na […]
Poniedziałek, 23 grudnia 2019
Termin zlożenia wniosku: 14 lutego
Instytut Francuski w Polsce poinformował, że termin składania wniosków w ramach sesji 2020 Programu wsparcia wydawniczego Boy-Żeleński upływa 14 lutego 2020. Na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/dla-wydawcow-program-boy-zelenski [1] dostępne są: regulamin, formularz zgłoszeniowy, budżet do wypełnienia i budżet przykładowy. Program wsparcia wydawniczego „Boy-Żeleński” poprzez dofinansowanie publikacji polskich tłumaczeń książek wydanych pierwotnie w języku francuskim ma na celu: wprowadzenie […]
Czwartek, 19 grudnia 2019
Czterem wydawnictwom z Polski przyznano granty na tłumaczenia literackie w programie Kreatywna Europa. Jest to najwyższa dotąd liczba beneficjentów z naszego kraju, którzy w jednym terminie konkursu na najlepsze projekty w ramach tłumaczeń literackich otrzymali dofinansowanie ze środków unijnego programu. Łącznie w ramach konkursu wpłynęły 142 wnioski o dofinansowanie, spośród których wybrano 52 najlepsze projekty. Dofinansowanie na […]
Czwartek, 31 października 2019
Termin składania wniosków 29 listopada 2019
Najbliższa sesja Programu wsparcia wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu (wsparcie z tytułu wypłaty zaliczki) odbędzie się w lutym 2020r. Kryteria wyboru: jakość książki i jej znaczenie w myśli francuskiej wkład książki w rozwój literatury i myśli francuskiej na świecie, zobowiązania wydawcy do rozpowszechniania i promocji książki, długotrwałe zaangażowanie wydawcy w popularyzację tłumaczeń i promowanie autorów […]