Czwartek, 2 czerwca 2022
WNIOSKI DO 30 CZERWCA
Wreszcie małe, rodzinne, autorskie, kameralne, niezależne księgarnie doczekały się wsparcia ze strony państwa i to na tak ważne wydatki jak czynsz czy zakup wyposażenia. Nowy program „Certyfikat dla małych księgarni” realizowany jest przez Instytut Książki i ma na celu, jak oficjalnie wskazano, „wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i […]
Piątek, 29 kwietnia 2022
Instytut Książki ogłasza nabór wniosków do programu własnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla […]
Czwartek, 28 kwietnia 2022
Wnioski można składać do 16 maja
Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór wniosków do Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022. Budżet programu wynosi 1 mln zł. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic […]
Czwartek, 3 marca 2022
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki naboru do programu „Ballady i romanse”. Przyznano 3 mln 400 tys. zł na dofinansowanie 108 projektów. Celem programu jest przypomnienie znaczenia pierwszego wydania Mickiewiczowskich “Ballad i romansów” poprzez współczesne działania artystyczne, inspirowane tą publikacją oraz ukazanie jej wpływu na rozwój idei romantycznej w Polsce i Europie. Wśród 108 […]
Wtorek, 1 lutego 2022
DOBRY WNIOSEK JAK INWESTYCJA
Komisja Europejska ogłosiła roczny program prac dotyczący realizacji projektu Kreatywna Europa obowiązującego w 2022 roku. Tegoroczny budżet wynosi ok. 385 mln euro, czyli o prawie 100 mln euro więcej niż w 2021 roku. Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel: – Sektor kultury i sektor kreatywny to dusza […]
Wtorek, 30 listopada 2021
DOTACJA MINISTERSTWA KULTURY
W księgarni Tarabuk w  Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona programom wsparcia dla bibliotek i małych księgarń. Uczestniczyli w niej wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, właściciel Księgarni Tarabuk Jakub Bułat oraz przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, właściciel księgarni Atlas w Warszawie, która także otrzymała wsparcie z programu certyfikacji […]
środa, 3 listopada 2021
MNIEJ PIENIĘDZY NA „PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło 33 programy Ministra na 2022 rok. Lista programów na rok 2022, decyzją Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, została poszerzona w  związku z dwusetną rocznicą pierwszego wydania zbioru Adama Mickiewicza w  1822 roku o  dodatkowy program zatytułowany „Ballady i romanse”. Termin składania wszystkich wniosków mija 30 listopada. Wnioskodawcy, którzy złożą […]
Wtorek, 29 czerwca 2021
DZIĘKI ZAKUPOM NOWOŚCI NA RYNEK WYDAWNICZY MA TRAFIĆ PONAD 580 MLN ZŁ
21 maja uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów został przyjęty Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Całkowity budżet wynosi 1.079.676.000 zł, z czego ok. 635 mln zł (ok. 59 proc.) to środki z budżetu państwa, a ok. 445 mln to wymagany wkład własny beneficjentów programu (41 proc.). Środki budżetowe zaangażowane w drugą edycję programu są […]
Niedziela, 13 czerwca 2021
Do 30 czerwca można składać wnioski do Programu Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu, który pomaga polskim wydawnictwom publikować francuskie książki w polskich tłumaczeniach. Przeznaczenie dotacji: wypłata zaliczki lub kwoty ryczałtowej (przewidzianej w umowie między wydawcą francuskim a polskim) tytułem licencji. Wsparcie może obejmować również koszty udostępnienia plików ikonograficznych. Termin składania wniosku: 30 czerwca. (s. […]
Sobota, 10 kwietnia 2021
PROGRAM WSPARCIA DLA LOKALNYCH KSIĘGARŃ
Aby wesprzeć amerykańskie niezależne księgarnie dotknięte skutkami Covid-19, organizacja The Book Industry Charity Foundation (Binc) powołała specjalny program grantowy pod nawą Survive to Thrive (Przetrwaj, aby się rozwijać). Dzięki darowiźnie od Ingram Charities i Ingram Content Group (firm technologicznych oferujących rozwiązania dla branży wydawniczej) udało się pozyskać 500 tys. dolarów. Do projektu dołączyła platforma Bookshop.org, oferując […]
Sobota, 10 kwietnia 2021
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznał dotacje w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Pozytywnie rozpatrzono 87 projektów na łączną kwotę blisko 4 mln 300 tys. zł. W sumie do resortu wpłynęły 683 wnioski. Najwyższą dotację przyznano Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom na kampanię „Lubimy czytać polskich autorów!” (250 tys. zł) oraz na program […]
środa, 10 lutego 2021
Ponad 150 organizacji pozarządowych otrzymało wsparcie z budżetu Poznania w konkursie ofert kulturalnych. Dofinansowanie otrzymały m.in. projekty: Poznański Festiwal Kryminału Granda, Festiwal Fantastyki Pyrkon, 37. Konkurs im. Kazimiery Iłłakowiczówny i 44. Międzynarodowy Listopad Poetycki, Festiwal Książka i Miasto. Peryferia, wydawanie czasopisma „Czas Kultury”, Biblioteka Stonewall – podcasty o literaturze oraz Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej.