Poniedziałek, 10 stycznia 2000
Komentarz Wśród pozostałych jeszcze do sprywatyzowania wydawnictw państwowych - Wydawnictwa Literackiego, Państwowego Instytutu Wydawniczego, Wiedzy Powszechnej, Wydawnictw Naukowo-Technicznych, Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i WSiP - najwięcej ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
Prywatyzacja WSiP 10 stycznia Minister Skarbu Państwa ogłosił zaproszenie do rokowań dla firm zainteresowanych uczestnictwem w prywatyzacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Na tę decyzję inwestorzy czekali od dawna, a wielu już ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
We wrześniu ubiegłego roku Muza S.A. poinformowała swoich akcjonariuszy o utworzeniu nowej spółki - wspólnie z EMPIK-iem - Polskiej Dystrybucji Książek. PDK S.A. (51 proc. ma Muza, 49 proc. - EMPIK) "ma na celu dokonywanie inwestycji w podmiotach gospodarczych ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
Ars Polona Od 1 stycznia Ars Polona działa jako spółka akcyjna. 28 proc. udziałów w firmie ma Grzegorz Stępień - współwłaściciel księgarni im. Bolesława Prusa. 15 proc. ma Grzegorz Guzowski (dyrektor finansowy Ars Polony), 10 proc. - Monika ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
WNT Wydawnictwa Naukowo Techniczne powołały spółkę akcyjną z udziałem ośmiu osób spoza firmy (są to właściciele i członkowie zarządu spółek należących do grupy Prószyński i S-ka). Spółka akcyjna WNT chce przejąć wydawnictwo, które obecnie, jako ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
W ten sposób ustawodawca usunął wszelkie wątpliwości, jaka stawka podatku VAT ma zastosowanie do publikacji książkowych utrwalonych na innych nośnikach niż te wytworzone metodami poligraficznymi. W ten sposób kwestia VAT-u na książki i publikacje prasowe nadal znajduje się w zawieszeniu - nie wiadomo, co będzie dalej, tj. po 31 grudnia 2000...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
Od 8 listopada formalnie funkcjonuje na rynku wydawniczym potężna firma Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. skupiająca trzy znane wydawnictwa prawnicze: Dom Wydawniczy ABC, Kantor Wydawniczy Zakamycze oraz Wydawnictwo Prawnicze Lex. ...