Poniedziałek, 24 stycznia 2000
Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki 20 stycznia br. obradowało w Warszawie Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki. Rada przedstawiła członkom Izby projekty uchwał w trzech kwestiach: Podjęto uchwałę dokonującą zmian w statucie. Od czasu ...
Poniedziałek, 24 stycznia 2000
Protest Polskiej Izby Książki i Izby Wydawców Prasy Warszawa, 18.01.2000. Szanowny Pan Jerzy Buzek Przewodniczący Rady Ministrów Szanowny Panie Premierze, Pragniemy przedstawić Panu bardzo ...
Poniedziałek, 24 stycznia 2000
W dniu 19 października 1999 roku Rada Ministrów przyjęła "Stanowisko negocjacyjne w obszarze Podatki. Część 10". Nasz kraj występuje w nim o okres przejściowy na stosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% na książki i czasopisma specjalistyczne. Pomija tym ...
Poniedziałek, 24 stycznia 2000
Rozmowa z Dariuszem Stachowiakiem, prezesem zarządu spółki Światowid S.A. oraz Krzysztofem Chudkiem, dyrektorem ds. inwestycji kapitałowych w Pioneer Investment Poland. - 1 lutego stanie się faktem to, na co czekają wydawcy i ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
Komentarz Wśród pozostałych jeszcze do sprywatyzowania wydawnictw państwowych - Wydawnictwa Literackiego, Państwowego Instytutu Wydawniczego, Wiedzy Powszechnej, Wydawnictw Naukowo-Technicznych, Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i WSiP - najwięcej ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
Prywatyzacja WSiP 10 stycznia Minister Skarbu Państwa ogłosił zaproszenie do rokowań dla firm zainteresowanych uczestnictwem w prywatyzacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Na tę decyzję inwestorzy czekali od dawna, a wielu już ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
We wrześniu ubiegłego roku Muza S.A. poinformowała swoich akcjonariuszy o utworzeniu nowej spółki - wspólnie z EMPIK-iem - Polskiej Dystrybucji Książek. PDK S.A. (51 proc. ma Muza, 49 proc. - EMPIK) "ma na celu dokonywanie inwestycji w podmiotach gospodarczych ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
Ars Polona Od 1 stycznia Ars Polona działa jako spółka akcyjna. 28 proc. udziałów w firmie ma Grzegorz Stępień - współwłaściciel księgarni im. Bolesława Prusa. 15 proc. ma Grzegorz Guzowski (dyrektor finansowy Ars Polony), 10 proc. - Monika ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
WNT Wydawnictwa Naukowo Techniczne powołały spółkę akcyjną z udziałem ośmiu osób spoza firmy (są to właściciele i członkowie zarządu spółek należących do grupy Prószyński i S-ka). Spółka akcyjna WNT chce przejąć wydawnictwo, które obecnie, jako ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
W ten sposób ustawodawca usunął wszelkie wątpliwości, jaka stawka podatku VAT ma zastosowanie do publikacji książkowych utrwalonych na innych nośnikach niż te wytworzone metodami poligraficznymi. W ten sposób kwestia VAT-u na książki i publikacje prasowe nadal znajduje się w zawieszeniu - nie wiadomo, co będzie dalej, tj. po 31 grudnia 2000...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
Od 8 listopada formalnie funkcjonuje na rynku wydawniczym potężna firma Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. skupiająca trzy znane wydawnictwa prawnicze: Dom Wydawniczy ABC, Kantor Wydawniczy Zakamycze oraz Wydawnictwo Prawnicze Lex. ...