Wtorek, 27 lipca 2021
Po Polsce międzywojennej pozo­stała legenda. Przekazywana pieczołowicie z pokolenia na poko­lenie. A rzeczy namacalne? Znaczną ich część zniszczyła II wojna świa­towa. Wiele unicestwił komunizm. A pozostałe nadgryzł ząb czasu. Niemniej nasi antenaci wskrzesza­jący ojczyznę po 123-letniej niewoli mieli się czym pochwalić. Traktuje o tym książka dziennikarza i popu­laryzatora polskiej historii najnow­szej Andrzeja Fedorowicza „Druga Rzeczpospolita […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Wybrano najlepsze książki historyczne I półrocza 2021 roku
Internauci i jurorzy wyłonili zwycięskie publikacje I półrocza 2021 w plebiscycie Historia Zebrana na najlepszą książkę historyczną. Kategoria “W rolach głównych” (biografie i wspomnienia):  1. „Wojna lekarzy Hitlera”, Bartosza T. Wielińskiego, Agora – nagroda Internautów 2. „Henryk Sławik 1894–1944. Biografia socjalisty” Tomasza Kurpierza, Instytut Pamięci Narodowej – nagroda jurorów Kategoria “Okiem badacza” (monografie naukowe):  1. […]
środa, 7 lipca 2021
Rozmowa z BARTOSZEM JANUSZEWSKIM, autorem książki „Kino pod okupacją”
Bojkot kin – postulowany podczas okupacji niemieckiej przez władze konspiracyjne – się nie powiódł. Z jakich względów? Rzeczywiście, mimo szeroko zakrojonej akcji ze strony Polskiego Państwa Podziemnego, mającej na celu znie­chęcenie rodaków do uczestnictwa w jawnym i kontro­lowanym przez Niemców życiu kulturalnym, frekwencja podczas seansów filmowych i spektakli teatralnych była wysoka i rosła z każdym […]
Sobota, 29 maja 2021
W 120. rocznicę urodzin Rotmistrza Witolda Pileckiego, przypadającą 13 maja, Instytut Pileckiego ogłosił inaugurację Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego. Nagroda przyznawana będzie corocznie za książki wydane po polsku lub angielsku w trzech kategoriach: naukowa publikacja historyczna, reportaż historyczny oraz książka reporterska ukazująca przebieg współczesnych konfliktów zbrojnych i miejsca szczególnego zagrożenia dla godności człowieka. Autorzy najlepszych […]
Wtorek, 25 maja 2021
Rozmowa z MARKIEM GAŁĘZOWSKIM, autorem książki „Żydzi walczący o Polskę”
Pierwszym Żydem walczącym o Polskę był Berek Jose­lewicz? Kiedy w kwietniu 1794 roku w Warszawie wybuchło powstanie przeciw zaborcy moskiewskiemu, Joselewicz był jedynym Żydem, który podpisał akt przystąpienia do walki, ale nie jedynym uczestnikiem tego największego zwycięstwa polskiego w czasie insurekcji kościuszkowskiej, wskutek czego Rosjanie musieli ustąpić ze stolicy z bardzo ciężkimi stratami. To jednak […]
Wtorek, 25 maja 2021
Rozmowa z JOANNĄ PUCHALSKĄ, autorką książki „Z polskiego domu”
Co kryła nazwa Leszczków? Fabrykę samodziałów, założoną w latach dwudziestych XX wieku na terenie majątku Leszczków pod Sokalem przez Karolinę i Romana Żurowskich. Galicyjskich ziemian, którzy fenomenalnie się spisali jako przedsiębiorcy. On zajmował się produkcją, ona projektowaniem i w rezultacie leszczkowskie wyroby stały się synonimem elegancji w przedwojennej Polsce. W stroju uszytym z samodziału „Leszczków” […]
środa, 12 maja 2021
Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wraz z Fundacją Historia i Kultura ogłaszają dwudziestą siódmą edycję Nagrody Klio i zapraszają wydawców, redakcje, instytucje i osoby prywatne do zgłaszania publikacji polskich autorów i wydawców, w najwyższym stopniu przyczyniających się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej. Zgłoszenia książek polskich autorów i wydawców wydane w roku bieżącym i poprzednim […]
Niedziela, 2 maja 2021
Rozmowa z KRZYSZTOFEM RAKIEM, autorem książki „Polska – niespełniony sojusznik Hitlera”
Hitlerowcy jeszcze przed dojściem do władzy szukali kontaktu z polskimi władzami!? Czemu? Jak to przebiegało? Mamy kilka źródeł świadczących o tym, że dochodziło do kontaktów pomiędzy przedstawicielami Hitlera i przedstawicielami Piłsudskiego lub polskiego rządu. Najlepszą podstawę źródłową mają kontakty przedstawicieli NSDAP z polskim konsulem w Monachium Aleksandrem Ładosiem. Inicjuje je strona niemiecka. Po wzajemnych sondażach, […]
Piątek, 30 kwietnia 2021
Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wraz z Fundacją Historia i Kultura ogłaszają dwudziestą siódmą edycję Nagrody Klio i zapraszają wydawców, redakcje, instytucje i osoby prywatne do zgłaszania publikacji polskich autorów i wydawców, w najwyższym stopniu przyczyniających się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej. Zgłoszenia książek polskich autorów i wydawców wydane w roku bieżącym i poprzednim […]
środa, 3 marca 2021
Rozmowa z BŁAŻEJEM TORAŃSKIM, współautorem książki „Mały Oświęcim”
Czemu dziecięcy obóz koncentracyjny w Łodzi był przez dekady zapomniany? Nigdy nie utrwalił się w pamięci zbiorowej, w powszechnej świadomości Polaków, a powinno to być nasze Yad Vashem. Prawda o tym piekle miała nie wyjść na światło dzienne. Dokumenty zniszczono. W Peerelu obóz przemilczano, ukrywano pod dywanem cenzury i propagandy. Owszem, w 1965 roku ukazał […]
środa, 3 marca 2021
Rozmowa z MARIUSZEM ŚWIDREM, autorem książki „Jak stwarzaliśmy Rosję”
Tytuł pańskiej publikacji nie jest aby przesadny? Ma prowokować. Nadawanie go to zwykle przywilej wydawnictwa – tak też było w tym przypadku. Optowałem za innym: „Jak tworzyliśmy Rosję”. Ten czasownik ma dwa znaczenia. Pierwsze – to być twórcą czegoś, np. „trener tworzy drużynę od zera”. Ale to również oznacza bycie częścią czegoś, jakiegoś procesu, np. „tworzyliśmy […]
środa, 3 lutego 2021
Od bardzo dawna zastanawiam się nad dynamiką mitów. Ostatnio pisałem, podejmując ten problem, o micie rosyjskiej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Świętość nad Świętościami! Przecież nie tylko Rosjanie szukają wydarzeń chwalebnych, czystych, nienaruszonych! Żadna nacja nie jest wolna od uwzniośleń własnej brudnej historii. Czasami pojawiają się intensywne spory wewnątrz rozmaitego rodzaju wspólnot o prawdziwy kształt formujących je […]